Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Bilderna får användas utan royaltyavgift, men endast i sammanhang som har en tydlig koppling till AP3 och vår verksamhet. Manipulering av bilderna är inte tillåten. Kom ihåg att alltid ange källa och fotograf. Alla porträttbilder är tagna av fotograf Peter Phillips.

Vid frågor vänligen maila info@ap3.se.

16 maj, 2016

Kerstin Hessius
CEO

Ladda ner

Mårten Lindeborg
CIO and deputy CEO

Ladda ner
Mattias Bylund

Mattias Bylund
CFO and CRO

Ladda ner

Lil Larås Lindgren
Head of Communications

Ladda ner

Bengt Hellström
Head of Alternative Investments

Ladda ner

Peter Lundkvist
Senior Strategist and Head of Corporate Governance

Ladda ner

Pär Nuder
Ordförande sedan 2011

Ladda ner

Björn Börjesson
Vice ordförande sedan 2011

Ladda ner

Christina Lindenius
Ordinarie ledamot sedan 2017

Ladda ner

Elisabeth Unell
Ordinarie ledamot sedan 2012

Ladda ner

Peter Englund
Ordinarie ledamot sedan 2013

Ladda ner

Malin Björkmo
Ordniarie ledamot sedan 2016

Ladda ner

Kerstin Lindberg Göransson
Ordniarie ledamot sedan 2016

Ladda ner

AP3 logotype with tagline (ENG)

Ladda ner

AP3 logotype with tagline (SWE)

Ladda ner

AP3 without tagline

Ladda ner