Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Upphandling av layouttjänster för Etikrådets räkning

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) upphandlar konsult produktion av layouttjänster för tryck.
Tredje AP-fonden genomför nu denna upphandling för Etikrådets räkning.

Sista anbudsdag är den 19 oktober 2017.

Information med inbjudan till att delta kan erhållas från TendSign >>

 

Upphandling av global röstningstjänst

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden avser att genomföra en samordnad upphandling av global röstningstjänst.
Sista anbudsdag är den 13 november 2017.

Information om upphandlingen finner ni här RFP Global Voting Service

 

Upphandling av Rekryteringstjänster

Första, Tredje och Fjärde AP-fonden avser att tillsammans genomföra en samordnad upphandling av rekryteringstjänster.
Sista anbudsdag är den 13 juli 2017.

Information med inbjudan till att delta kan erhållas från TendSign >>

 

Upphandling av upphandlingskonsulter / Avslutad

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har tillsammans upphandlat ramavtal avseende upphandlingskonsulter. Följande leverantörer kommer i rangordning att tilldelas ramavtal:

  1. Sentensia AB
  2. Ecenea Väst AB
  3. Affärskoncept i Stockholm

Beslut har fattats utifrån att dessa anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga, med tilldelningsgrunden bästa förhållande mellan kvalité och pris.

TIlldelningsbeslut_upphandlingskonsulter_2017

 

Upphandling av funktion för Brandväggar, Mailfilter, SSL Portal samt tvåfaktorsautentisering / Avslutad

Tredje AP-fonden avser att upphandla funktion för brandväggar, mailfilter, SSL Portal samt tvåfaktorsautentisering genom en konkurrenspräglad dialog. Sista anbudsdag var 21 maj 2017.

Mer information om upphandlingen och förfrågningsunderlag finner ni här >>

 

Upphandling av backuptjänster (BaaS) i form av en molntjänst / Avslutad

Tredje AP-fonden avser att upphandla backuptjänster (BaaS) i form av en molntjänst. Upphandlingen sker med hjälp av Sentensia och sista anbudsdag var den 26 augusti 2016.

Tilldelningsbeslut_AP3_BaaS

 

Upphandling av molnbaserad tjänst avseende löneadministration / Avslutad

Tredje AP-fonden avser att upphandla molnbaserad tjänst för löneadministration. Upphandlingen sker med hjälp av Sentensia och sista anbudsdag var den 13 maj 2016.

 

Upphandling av lokalvård / Avslutad

Tredje AP-fonden avser att upphandla behovsanpassad lokalvård för sina lokaler i Stockholm. Upphandlingen sker med hjälp av Sentensia och sista anbudsdag var den 26 april 2016.

 

Upphandling av kvalificerade juristtjänster / Avslutad

Tredje AP-fonden avser att upphandla kvalificerade juristtjänster i enlighet med de angivna förutsättningar i förfrågningsunderlaget inklusive bilagor. Sista anbudsdag var den 10 september 2015.

Mer information och förfrågningsunderlag >>

Tredje AP-fonden meddelar tilldelningsbeslut avseende upphandling av kvalificerade juristtjänster, Dnr 2015/136

Tredje AP-fonden har genomfört en upphandling av kvalificerade juristtjänster. Upphandlingen omfattade följande områden:

  • Finansrätt
  • Bolags- och aktiemarknadsrätt
  • Alternativa Investeringar
  • Skatterätt
  • Offentlig rätt

Tilldelningsbeslut har fattats den 1 augusti 2017.

Ramavtal kommer att tecknas med angivna anbudsgivare efter att tiden för avtalsspärr löpt ut, den 11 augusti 2017.

För närmare information, se:

Tilldelningsbeslutet

Tilldelningsrapporten

Bilaga 1 – Protokoll från anbudsförande

Bilaga 2 – Poängsammanställning

 

26 maj, 2016