Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Som långsiktig ägare och förvaltare av svenskt pensionskapital har AP3 ett ansvar för att värdesäkra den allmänna pensionen för nuvarande och framtida pensionärer genom att ansvarsfullt investera och förvalta pensionskapitalet.

AP3 investerar och förvaltar därför med fokus på långsiktigt värdeskapande och strävar efter god intern kontroll. Fonden har ända sedan 2004 arbetat med hållbarhetsfrågor genom att medvetet investera och genom att delta i samarbeten och initiativ inom ramen för miljö, klimat och ägarstyrning. Under 2015 tog vi beslut om att målsätta hållbarhetsmål för AP3 för år 2018.

Tuffa hållbarhetsmål och gemensam syn på mätning av CO2

Bland annat målsatte fonden ett antal ambitiösa hållbarhetsmål som presenterades i december 2015 och omfattar halvering av CO2-avtryck, ökning av gröna obligationer och andra strategiska hållbarhetsinvesteringar i den egna portföljen. AP3 fortsatte dessutom att investera i gröna obligationer och genom vårt direktägande i fastighetssektorn bidrar fonden till en grönare fastighetsmarknad. Läs mer om hur arbetet med att nå hållbarhetsmålen fortskrider.

I november 2015 annonserade dessutom AP-fonderna gemensamt att man kommit överens om en standard för hur koldioxidavtryck mäts och redovisas för investeringsportföljerna.

Intern kunskapshöjning

Under 2015 integrerades hållbarhetsfrågorna i förvaltningens arbete ytterligare ett steg. Fonden bjuder in specialister som fokuserat på olika hållbarhetsfrågor. Majoriteten av de anställda inklusive ledningen har genomgått en hållbarhetsutbildning som lade grunden till förståelsen och betydelsen av hållbarhetsfrågorna som en faktor i investeringar.