Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

En viktig del i AP3s verksamhet är vårt hänsynstagande till miljön. Fondens direkta miljöpåverkan är relativt liten och omfattar framförallt tjänsteresor, energiförbrukning i form av uppvärmning och kylning av fondens kontorslokal samt fondens avfall. Fonden har sedan 2014 minskat sin miljöpåverkan på flera sätt, bland annat genom minskad energianvändning med 16 %, minskat koldioxid-utsläpp från tjänsteresor med 21 % samt minskad pappersförbrukning med 27%.

Tjänsteresor

Vid val av färdsätt eftersträvar AP3 att i första hand välja tåg framför flyg om resan sker inom Sverige. De flesta tjänsteresor sker dock till utlandet och då med flyg. Telefon- och videokonferenser används i stor och växande utsträckning som ett alternativ till tjänsteresor. Fondens kontor ligger centralt beläget i Stockholm, vilket möjliggör effektivt resande med kommunala färdmedel eller cykel till och från kontoret istället för med bil. Fonden har inga tjänstebilar.

Energieffektiv kontorslokal

AP3 bedriver sin verksamhet i en kontorsfastighet som är miljöcertifierad enligt LEEDs Platinumnivå. LEED är ett av världens ledande miljöcertifieringssystem av byggnader som bland annat bedömer energianvändning, inomhusklimat samt användning av återvunnet och närproducerat material. Fonden återvinner papper, elektronikavfall samt källsorterar kartong, metall, plast, batterier, glödlampor och hushållsavfall. 

AP3s miljöpåverkan

Miljödata   
Energianvändning inom organisationen201620152014
Energianvändning, totalt kwh209 966210 291248 865
Varav el, kwh115 712116 589117 213
Varav värme, kwh60 03063 06670 794
Varav kyla, kwh34 22430 63660 858
Direkta utsläpp av växthusgaser
Tjänsteresor, ton CO263,873,881,1
Antal bud, st116114116
Varav cykelbud inom Stockholm, st10310497
Varav hybridbil inom Stockholm, st91019
Total avfallsvikt
Pappersförbrukning, kg1 0001 2131 368
Andel miljömärkt papper av total pappersförbrukning, %100100100
Återvunnet pappersavfall, kg3 9954 7776 420
Återvunnet elektronikavfall, kg312267192