Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

AP3 har sedan tidigare beslutat att höja ambitionsnivån för fondens hållbarhetsarbete ytterligare. Hållbarhetsmålen är satta med sikte på 2018 och årlig uppföljning påvisar framstegen.

Klimatförändringarna ställer krav på användandet av världens resurser och påverkar AP3s portföljutveckling. Fonden har därför valt att specifikt fokusera på klimatbelastningen genom att sätta upp konkreta mål. Därmed höjer fonden ambitionsnivån för hållbarhetsarbetet ytterligare. 

Fyra mål satta för perioden 2014 – 2018
AP3 har sedan 2015 arbetat med fyra övergripande hållbarhetsmål:

  • Halvering av CO2-avtrycket
  • Tredubbla innehavet i gröna obligationer
  • Fördubbla de strategiska hållbarhetsinvesteringarna
  • Uppmuntra en grönare fastighetsmarknad

Dessa mål syftar till att belysa väsentliga områden där AP3 kan göra störst nytta samt har störst möjlighet att påverka samhället i en hållbar riktning utan att göra avkall på avkastningen. AP3 har valt olika strategier för hållbarhetsarbetet beroende på hur fondens ägande ser ut. Årliga uppföljningar av insatserna genomförs.

Klicka på bilden nedan för att förstora den.