Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

AP3 har det senaste året beslutat att höja ambitionsnivån för fondens hållbarhetsarbete ytterligare. Hållbarhetsmålen är satta med siktet på 2018 och ställer höga krav på fonden.

Klimatförändringarna leder till omställningar av världens resurser och påverkar AP3s portföljutveckling. Fonden har därför specifikt valt att fokusera på klimatbelastningen genom att målsätta ett antal frågor. Därmed höjer fonden ambitionsnivån för fondens hållbarhetsarbete ytterligare.

Fyra mål satta för perioden 2016 – 2018

AP3 har valt olika strategier för hållbarhetsarbetet beroende på hur fondens ägande ser ut. AP3 har valt att kommunicera målen med siktet på 2018 och årliga uppföljningar av insatserna kommer att genomföras:

  • Noterade aktiers och krediters CO2-avtryck ska ha halverats år 2018 jämfört med fondens nivå 2014. AP3 uppmuntrar dessutom alla företag att senast 2018 regelbundet rapportera sitt CO2-avtryck.
  • AP3 avser att bidra till att utveckla marknaden för gröna obligationer i linje med COP21 och siktar på att mer än tredubbla innehavet i gröna obligationer från 4,5 miljarder till 15 miljarder kronor, till utgången av 2018.
  • AP3s strategiska hållbarhetsinvesteringar, däribland investeringar inom vattenrening, ska fördubblas från 10 till 20 miljarder kronor till slutet av 2018.
  • AP3 arbetar för att Nordens största fastighetsbolag Vasakronan, som ägs till 25 procent av fonden, ska fortsätta att leda utvecklingen av hållbarhetsarbetet inom fastighetsbranschen i Sverige. Fonden arbetar även för att de övriga ägda fastighetsbolagen (Hemsö, Trophi, Regio m fl) utvecklar ett ambitiöst hållbarhetsarbete allteftersom bolagen mognar.