Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

 

  2016 2015 2014 2013 2012 2011
Totalt, mdkr 324,4 303 288,3 258,5 233 214,1
varav            
Svenska aktier 40,3 34,2 31,7 32,6 26,2 28,7
Utländska aktier 98,4 98,7 100,5 95,4 81,0 76,3
Nominella räntebärande, Sverige 45,2 35,9 37,8 50,7 54,2 41,7
Nominella räntebärande, utlandet 54,8 59,9 57,2 18,2 17,2 14,6
Reala räntebärande, Sverige 4,8 5,8 12,5 14,5 15,3 17,1
Reala räntebärande, utlandet 15,7 13,0 2,8 7,1 2,8 4,2
Onoterade aktier, Sverige och utlandet 10,0 10,2 10,6 9,8 11,4 11,5
Fastigheter och infrastruktur 52,0 42,6 33,4 28,5 19,6 15,7
Övriga tillgångar1 3,0 2,7 1,8 1,6 5,2 4,2
             
1) Under Övriga tillgångar redovisas bl a investeringar i konvertibler och försäkringsrelaterade risker.