Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering
 20172016201520142013
Totalt, mdkr345,2324,4303288,3258,5
varav
Svenska aktier44,540,334,231,732,6
Utländska aktier108,498,498,7100,595,4
Nominella räntebärande, Sverige45,845,235,937,850,7
Nominella räntebärande, utlandet54,354,859,957,218,2
Reala räntebärande, Sverige4,84,85,812,514,5
Reala räntebärande, utlandet1615,7132,87,1
Onoterade aktier, Sverige och utlandet10,31010,210,69,8
Fastigheter och infrastruktur (aktier och reverslån), varav575242,633,428,5
       Vasakronan15,213,812,210,210,3
        Hemsö11,810,18,26,77,0
        Farmoor3,1
        Regio2,31,70,9--
        Sagax1,10,90,80,50,3
        Trenum1,61,3---
        Trophi5,36,33,42,71,0
        Ellevio5,45,24,8--
        Skog och jordbruksmark5,05,75,54,84,3
        Internationella fastighetsfonder6,27,06,68,55,6
Övriga tillgångar 1)4,232,71,81,6
1) Under Övriga tillgångar redovisas bl a investeringar i konvertibler och försäkringsrelaterade risker.