Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering
Femårsöversikt30 Juni 201820172016201520142013
Resultat och inflöden, Mdkr
Nettoinflöden från pensionssystemet-3,3-7,4-6,6-4,9-5,1-6,9
Årets resultat11,228,22819,63532,4
Fondkapital vid periodens slut 1)353,1345,2324,4303288,3258,5
Avkastning och kostnader totalportfölj, %
Avkastning före kostnader3,38,99,56,913,814,2
Rörelsekostnader0,060,060,060,060,070,07
Provisionskostnader0,030,050,060,060,060,06
Avkastning efter kostnader3,38,89,46,813,714,1
Inflation1,01,71,70,1-0,30,1
Real avkastning efter kostnader2,26,97,66,714,114
Mdkr
Resultat inkl. provisionskostnader11,328,428,219,835,232,6
Rörelsens kostnader0,10,20,20,20,20,2
Resultat efter kostnader11,228,22819,63532,4
Årlig genomsnittlig nominell avkastning efter kostnader, %
Fem år10,110,510,98,48,89,3
Tio år7,36,15,75,76,86,5
Risk
Risk (1-års standardavvikelse), % 2)5,43,56,274,74,9
Risk (1-års standardavvikelse) i likvida tillgångar, %6,24,07,285,25,7
Sharpekvot 2)1,12,81,612,82,8
Sharpekvot likvida tillgångar0,52,21,10,52,32,3
Informationskvot, aktiv förvaltning1,91,40,91,41,8
Risk (10-års standardavvikelse), %7,688,17,87,9
Valutaexponering
% av totalportföljen 3)21,715,017,522,824,420,4
Extern förvaltning
% av totalportföljen2525,0293133,235,2
Förvaltningskostnader
% av förvaltat kapital
Rörelsekostnader0,060,060,060,060,070,07
Rörelsekostnader + provisionskostnader0,090,110,120,120,120,13
Antal anställda585757515753
1) Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 134,0 mdkr.
2) Visas fr o m 2010 för totalportföljen som en följd av den dynamiska allokeringen. T o m 2009 visades risk för den marknadsnoterade portföljen.
3) Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist.