Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering
Femårsöversikt30 juni 20172016201520142013
Resultat och inflöden, Mdkr
Nettoinflöden från pensionssystemet-3,7-6,6-4,9-5,1-6,9
Årets resultat17,52819,63532,4
Fondkapital vid periodens slut 1)338,2324,4303288,3258,5
Avkastning och kostnader totalportfölj, %
Avkastning före kostnader5,59,56,913,814,2
Rörelsekostnader0,060,060,060,070,07
Provisionskostnader0,050,060,060,060,06
Avkastning efter kostnader5,49,46,813,714,1
Inflation0,71,70,1-0,30,1
Real avkastning efter kostnader4,77,66,714,114
Mdkr
Resultat inkl. provisionskostnader17,628,219,835,232,6
Rörelsens kostnader0,10,20,20,20,2
Resultat efter kostnader17,52819,63532,4
Årlig genomsnittlig nominell avkastning efter kostnader, %
Fem år10,810,98,48,89,3
Tio år6,55,75,76,86,5
Risk
Risk (1-års standardavvikelse), % 2)4,16,274,74,9
Risk (1-års standardavvikelse) i likvida tillgångar, %47,285,25,7
Sharpekvot 2)2,21,612,82,8
Sharpekvot likvida tillgångar1,91,10,52,32,3
Informationskvot, aktiv förvaltning2,81,40,91,41,8
Risk (10-års standardavvikelse), %7,888,17,87,9
Valutaexponering
% av totalportföljen 3)13,117,522,824,420,4
Extern förvaltning
% av totalportföljen27293133,235,2
Förvaltningskostnader
% av förvaltat kapital
Rörelsekostnader0,060,060,060,070,07
Rörelsekostnader + provisionskostnader0,110,120,120,120,13
Antal anställda5757515753
1) Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 134,0 mdkr.
2) Visas fr o m 2010 för totalportföljen som en följd av den dynamiska allokeringen. T o m 2009 visades risk för den marknadsnoterade portföljen.
3) Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist.