Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

 

Flerårsöversikt   2016 2015 2014 2013 2012 2011
               
Resultat och inflöden              
Mdkr              
Nettoinflöden från pensionssystemet   -6,6 -4,9 -5,1 -6,9 -3,8 -1,2
Årets resultat   28,0 19,6 35,0 32,4 22,6 -5,5
Fondkapital vid periodens slut1   324,4 303,0 288,3 258,5 233,0 214,1
               
Avkastning och kostnader totalportfölj              
%              
Avkastning före kostnader   9,5 6,9 13,8 14,2 10,7 -2,4
Rörelsekostnader   0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,07
Provisionskostnader   0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04
Avkastning efter kostnader   9,4 6,8 13,7 14,1 10,7 -2,5
Inflation   1,7 0,1 -0,3 0,1 -0,1 2,0
Real avkastning efter kostnader   7,6 6,7 14,1 14,0 10,7 -4,4
               
Mdkr              
Resultat inkl. provisionskostnader   28,2 19,8 35,2 32,6 22,8 -5,3
Rörelsens kostnader   0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
Resultat efter kostnader   28,0 19,6 35,0 32,4 22,6 -5,5
               
Årlig genomsnittlig nominell avkastning              
efter kostnader              
%              
Fem år   10,9 8,4 8,8 9,3 1,9  
Tio år   5,7 5,7 6,8 6,5 6,7  
               
Risk              
Risk (1-års standardavvikelse), %2   6,2 7,0 4,7 4,9 5,3 9,2
Risk (1-års standardavvikelse) i likvida tillgångar, % 7,2 8,0 5,2 5,7 6,3  
Sharpekvot2   1,6 1,0 2,8 2,8 1,8 neg
Sharpekvot likvida tillgångar   1,1 0,5 2,3 2,3 1,6  
Informationskvot, aktiv förvaltning   1,4 0,9 1,4 1,8 4,4 0,2
Risk (10-års standardavvikelse), %   8,0 8,1 7,8 7,9    
               
Valutaexponering              
% av totalportföljen3   17,5 22,8 24,4 20,4 22,0 19,3
               
Extern förvaltning              
% av totalportföljen   29,0 31,0 33,2 35,2 35,7 34,8
               
Förvaltningskostnader              
% av förvaltat kapital              
Rörelsekostnader   0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,07
Rörelsekostnader + provisionskostnader   0,12 0,12 0,12 0,13 0,14 0,11
               
Antal anställda   57 51 57 53 56 57
               
(1) Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 134,0 mdkr.
 
 
 
 
 
(2) Visas fr o m 2010 för totalportföljen som en följd av den dynamiska allokeringen. T o m 2009 visades risk för den marknadsnoterade portföljen.
(3) Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist.