Gå direkt till navigering

Eva Boric

Eva Boric är CRO och CFO på AP3 sedan hösten 2018 och ansvarar bland annat för uppföljning och rapportering avseende riskramverket till ledning och styrelse. Hon bevakar också att beslut fattas inom ramen för styrelsens fastställda riskramverk.

Vilka är dina arbetsuppgifter?

– Som CFO/CRO ansvarar jag för fondens stöd- och kontrollfunktioner inom AP3 vilket omfattar avdeningarna Riskkontroll, Affärsstöd, Ekonomi, IT, Juridik och HR. Sammantaget innebär  det ansvar för att stödja, kontrollera samt följa upp och analysera förvaltningsverksamheten inom fonden. Som Chief Risk Officer är min huvudsaklig uppgift att oberoende följa upp och säkerställa att fonderns riskramverk efterlevs och att vi har god kontroll över riskerna.

Hur är AP3 som arbetsplats?

– Jag trivs i den starka samarbetskulturen med gemensamma mål, tydligt fokus och en familjär stämning. Ett stort informationsflöde och en stor samlad kompetens med kloka och intressanta människor på fonden gör att det finns ett konstant lärande där alla är generösa med sin kunskap. Fonden satsar mycket på kompetensutveckling genom föreläsningar och kunskapsutbyte.

Vad är mest utvecklande på AP?

– Som del av en mindre organisation får jag en stor inblick i många olika frågor både på strategisk och praktisk nivå. Det finns stora möjligheter att ta egna initiativ och korta beslutsvägar gör att jag kan se tydliga resultat av förändringar som jag varit en del av att arbeta med. Vårt uppdrag har en tydlig samhällsnytta och meningsfullhet och det motiverar mig att göra skillnad.

1 januari, 2019