Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

AP3 har en stimulerande och professionell arbetsmiljö karaktäriserad av hög ambitionsnivå, eget ansvarstagande, hög transparens och en öppen kommunikation.

Våra medarbetares samlade erfarenheter och kunskaper är avgörande för fondens resultat. Våra medarbetares insatser bidrar till att värdesäkra den svenska allmänna pensionen för nuvarande och framtida pensionärer.

Läs mer om hur vi arbetar för att kontinuerligt utveckla vår verksamhet och våra medarbetare – och hur vi därigenom bidrar till att nå fondens högt satta mål.

Medarbetaren – nyckeln till framgång

Kompetensutveckling

AP3 är en kunskapsintensiv organisation där våra medarbetares samlade erfarenheter och kunskaper är avgörande för fondens resultat.

Vår kompetens matchar höga krav
Att arbeta hos oss

Bli en del av AP3

För att på bästa sätt attrahera och behålla kompetenta medarbetare samt att utveckla verksamheten strävar vi efter att vara en attraktiv arbetsgivare där våra anställda trivs.

En företagskultur att trivas i
Medarbetarintervjuer

Hur är det att jobba på AP3?

Några av våra medarbetare berättar om sitt dagliga arbete och de utmaningar de ställs inför på AP3.

Våra medarbetare berättar

13 april, 2016