Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

AP3s främsta tillgång är våra kompetenta medarbetare. Här kan du läsa intervjuer med några av dem.

Sandra Blomgren

Sandra är chef för gruppen Riskkontroll & Avkastningsanalys som mäter, analyserar och rapporterar fondens avkastning och risk samt kontrollerar och följer upp fondens limiter. Sandra har varit på AP3 sedan 2016 och har innan dess haft positioner inom försäkring och kapitalförvaltning.

Läs hela intervjun med Sandra

Fredrik Giertz

Fredrik är ansvarig för kvantitativa strategier inom AP3s kapitalförvaltning, vilket innebär att utveckla och förvalta strategier sprungna ur kvantitativ analys. Han inledde sin karriär på AP3 redan under studietiden och efter sin examen i teknisk fysik med inriktning mot matematik från KTH började han arbeta heltid på fonden.

Läs hela intervjun med Fredrik

Claudia Stanghellini

Claudia började på AP3 2002. Hon arbetade då som kvantitativ analytiker med fokus på fondens uppdrag relativt pensionssystemet. 2004-2008 arbetade hon med AP3s globala aktieförvaltning och sedan 2009 har Claudia tjänstgjort inom Externförvaltningen där hon nu är chef.

Läs hela intervjun med Claudia

Jannis Asdrés

Jannis är senior portföljförvaltare inom Alfaförvaltningen. Han har ansvar för att förvalta fondens innehav i räntebärande instrument med kreditrisk. Jannis har arbetat på AP3 sedan 2001, och innan dess arbetade han inom banksektorn.

Läs hela intervjun med Jannis