Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Bildmaterialet får användas utan royaltyavgift, men endast i sammanhang som har en tydlig koppling till Tredje AP-fonden och vår verksamhet. Manipulering av bilderna är inte tillåten. Kom ihåg att alltid ange källa och fotograf där detta finns angivet.

Kerstin Hessius
VD

AP3 sedan september 2004

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Vasakronan, Hemsö, Trenum, Handelsbanken, Svedab och Öresundskonsortiet.

Tidigare: VD Stockholmsbörsen, Vice Riksbankschef Sveriges Riksbank, VD Östgöta Enskilda Banks kapitalförvaltning, Nordenchef Fixed Income Alfred Berg, VD Alfred Berg Transferator AB.

Civilekonom, född 1958.

Mårten  Lindeborg
Vice VD och CIO

AP3 sedan februari 2009

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Regio.

Tidigare: Chef Kapitalförvaltningen, Chef Strategisk allokering AP3 samt DNB och Skandia.

Civilekonom, född 1971.

Mattias Bylund
CFO och CRO

AP3 sedan augusti 2002

Andra uppdrag: Styrelselsuppleant i Ellevio.

Tidigare: Chef Externförvaltningen och Kvantitativ analytiker AP3.

Civilingenjör, född 1977.

Lil  Larås Lindgren
Chef Kommunikation 

AP3 sedan februari 2014

Tidigare: Kommunikationschefsbefattningar i bland annat Attendo, Hemfrid, Sveriges Rese- och Turistråd, Ericsson, Tetra Pak, Philipson Bil samt som kommunikationsrådgivare.

Examen från RMI Berghs och Uppsala Universitet, född: 1962.

För fler bilder, se bildbanken.