Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Bildmaterialet får användas utan royaltyavgift, men endast i sammanhang som har en tydlig koppling till Tredje AP-fonden och vår verksamhet. Manipulering av bilderna är inte tillåten. Kom ihåg att alltid ange källa och fotograf där detta finns angivet.

Kerstin Hessius VD AP3 sedan september 2004 Andra uppdrag: Styrelseledamot i Vasakronan, Hemsö, Trenum, Handelsbanken, Svedab och Öresundsbro Konsortiet. Tidigare: VD Stockholmsbörsen, Vice Riksbankschef Sveriges Riksbank, VD Östgöta Enskilda Banks kapitalförvaltning, Nordenchef Fixed Income Alfred Berg, VD Alfred Berg Transferator AB. Civilekonom, född 1958.

Mårten  Lindeborg Vice VD och CIO AP3 sedan februari 2009 Andra uppdrag: Styrelseledamot i Regio. Tidigare: Chef Kapitalförvaltningen, Chef Strategisk allokering AP3 samt DNB och Skandia. Civilekonom, född 1971.

Mattias Bylund CFO och CRO AP3 sedan augusti 2002 Andra uppdrag: Styrelselsuppleant i Ellevio. Tidigare: Chef Externförvaltningen och Kvantitativ analytiker AP3. Civilingenjör, född 1977.

Lil  Larås Lindgren Chef Kommunikation  AP3 sedan februari 2014 Tidigare: Kommunikationschefsbefattningar i bland annat Attendo, Hemfrid, Sveriges Rese- och Turistråd, Ericsson, Tetra Pak, Philipson Bil samt som kommunikationsrådgivare. Examen från RMI Berghs och Uppsala Universitet, född: 1962.

För fler bilder, se bildbanken.