Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

AP3s styrelse utses av regeringen och består av nio ledamöter. Två av ledamöterna utses efter förslag från organisationer som företräder arbetstagarintressen och två efter förslag av organisationer som företräder arbetsgivarintressen.

Ordförande och vice ordförande utses bland de ledamöter som inte föreslagits av arbetsmarknadens parter. Regeringen har i sin ”Policy för styrning och utvärdering av AP­-fonderna” en tidsbegränsning för uppdrag som ledamot i AP-­fondernas styrelser om åtta år.

Tredje AP-fondens styrelseordförande är Pär Nuder. Läs om styrelsens arbete i AP3s årsredovisning.

 
Bilderna får användas utan royaltyavgift, men endast i sammanhang som har en tydlig koppling till Tredje AP-fonden och vår verksamhet. Manipulering av bilderna är inte tillåten.
Kom ihåg att alltid ange källa och fotograf där detta finns angivet. Alla bilder, förutom på de två nya ledamötena, är tagna av fotograf Peter Phillips.

Pär Nuder, ordförande

Invald i AP3s styrelse 2011

Industriell rådgivare Styrelseuppdrag som ordförande i AMF Pension, Hemsö, Skistar och Öbergs färghus.

Ledamot i Beijerinvest, Fabege, IP-Only och Stiftelsen Bergmancenter på Fårö.

Tidigare uppdrag som finansminister, samordningsminister, riksdagsledamot, statsministerns statssekreterare, ordförande i Vasallen och styrelseledamot i Vin & Sprit.

Jur. kand., född 1963.

Björn Börjesson, Vice ordförande

Invald i AP3s styrelse 2011

Styrelseuppdrag som vice ordf. i Swedfund International och ledamot i Åke Wibergs stiftelse, Euroclear Sweden, Euroclear Finland, Ahlströmska stiftelsen, SVCAs Tillsynsnämnd samt kreditchef Cordet Capital Partners.

Tidigare uppdrag som vice verkställande direktör i Svenska Handelsbanken AB.

Jur. kand., född 1951.

Malin Björkmo

Invald i AP3s styrelse 2016

Rådgivare rörande företagsstyrning och finansiella regelverk

Styrelseledamot i Handelsbanken Fonder, Falck Försäkringsaktiebolag och Trygg-Stiftelsen. Vice ordförande i styrelsen för Kärnavfallsfonden och i Försäkringsförmedlingsmarknadens disciplinnämnd.

Tidigare uppdrag som områdeschef på Finansinspektionen med ansvar för försäkring, fond och försäkringsförmedling, chef för enheten för statligt ägande i Regeringskansliet, vd för Storebrand Liv Sverige filial, chef för kapitalförvaltningen inom Skandia Liv.

Ekon. lic. i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Född 1962.

Peter Englund

Invald i AP3s styrelse 2013

Professor emeritus, Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala universitet

Styrelseuppdrag i Wenner-Grenstiftelserna och ledamot av Finanspolitiska Rådet.

Tidigare uppdrag som Professor vid Uppsala universitet och University of Amsterdam.

Ekon Dr, Handelshögskolan, född 1950.

Torbjörn Hållö

Invald i AP3s styrelse 2018

Ekonom LO

Kerstin Lindberg Göransson

Invald i styrelsen 2016

VD Akademiska Hus

Tidigare uppdrag som Flygplatsdirektör Stockholm Arlanda flygplats, ekonomi- och finansdirektör samt vice vd i Scandic-koncernen, styrelseledamot i Jernhusen, styrelseordförande i K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, styrelseordförande Svensk Bilprovning, styrelseledamot Grand Hotel, Swegon, OEM, Strömma sjöfart och Turism.

Civilekonom, född 1956.

Christina Lindenius

Invald i AP3s styrelse 2017

VD för Svensk Försäkring och Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation (FAO) samt ansvarig för ”koncernen” Svensk Försäkring i Samverkan (SFIS)

Styrelseordförande i Min Pension i Sverige, Trafikförsäkringsföreningen (TFF) och Svensk Försäkring Administration. Ledamot i Föreningen för God sed på Värdepappersmarknaden, ICCs Svenska Nationalkommitté, FPK och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Tidigare uppdrag bland annat som generaldirektör på Premiepensionsmyndigheten, finansråd på Finansdepartementet och riksbanksdirektör på Sveriges Riksbank.

Civilekonom från Uppsala Universitet och studier på Masters of International Economics Programme, SAIS, the Johns Hopkins University, Washington D.C, född 1964.

Mikael Sandström

Invald i AP3s styrelse 2018

Chefsekonom TCO

Elisabeth Unell

Invald i AP3s styrelse 2012

Oppositionsråd Västerås stad Ledamot i SKLs styrelse och Västerås marknad och näringsliv.

Tidigare uppdrag som Kommunstyrelsens ordförande i Västerås och ordförande i Aroseken.

Fil.mag. sociologi, byggnadsingenjör född 1962.