Gå direkt till navigering
Tredje AP-fonden

AP3 förstärker organisationen med två nya medarbetare

Från och med den 1/12 har AP3-organisationen fått två nya tillskott: Mats Andersson har anställts som portföljförvaltare inom fondens aktieförvaltning. Vid sidan av en roll som aktieförvaltare […]

Tredje AP-fonden

AP3 utsedd till europeisk marknadsledare 2002 av IPE

Tredje AP-fonden (AP3) har av Investment & Pensions Europe (IPE) utsetts till europeisk marknadsledare bland pensionsförvaltare inom området investeringsstrategi. IPE är den ledande branschtidskriften för europeiska pensionsförvaltare. […]

Tredje AP-fonden

AP3 upphandlar etik- och miljöanalystjänst

Som ett led i arbetet med att implementera AP3s uppdrag att ta etiska och miljömässiga hänsyn i placeringsverksamheten, utlyser vi idag en upphandling av miljö- och etikanalystjänst. […]

Tredje AP-fonden

Halvårsrapport 2002

Totalavkastning på –7,4 procent för första halvåret 2002

Tredje AP-fonden

Nobia

Tredje AP-fonden äger efter gjorda förvärv totalt 2 894 745 aktier i Nobia som tillsammans representerar 5,02 procent av bolagets aktie- och röstetal.

Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden utser förvaltare av asiatiska aktier

Tredje AP-fondens (AP3s) upphandlingar av externa förvaltare för fondens aktieportföljer i Japan respektive Stillahavsasiens övriga industriländer (Asia Pacific, ex Japan) har nu avslutats. Det japanska mandatet fördelas […]

Tredje AP-fonden

Höganäs

Tredje AP-fonden äger efter gjorda förvärv totalt 2 397 099 aktier i Höganäs AB som tillsammans representerar 6,83 procent av bolagets aktiekapital och 5,46 procent av bolagets […]

Tredje AP-fonden

Wassum utvärderar AP-fonderna

Wassum Investment Consulting AB har fått i uppdrag att utvärdera AP-fondernas investeringsstrategier.  Ladda ner konsultrapporten här >> 

Tredje AP-fonden

Intentia

Vi har genom successiva köp av B-aktier i Intentia International AB (publ.) en position av 1.846.100 B-aktier vilka tillsammans representerar 5,05 procent av aktiekapitalet och 3,95 procent […]

Tredje AP-fonden

Invitation to tender: Performance measurement system

AP3 plans to introduce an IT solution for performance measurement and attribution, possibly also a firm wide risk management solution, and invites interested suppliers to submit applications […]

Tredje AP-fonden

Höganäs

Tredje AP-fonden äger efter gjorda förvärv totalt 2 397 099 aktier i Höganäs AB som tillsammans representerar 6,83 procent av bolagets aktiekapital och 5,46 procent av bolagets […]

Tredje AP-fonden

Tomas Nicolins svar på brevet från Skandias styrelse

Nedan följer Tomas Nicolins svar på det brev som Skandias styrelse distribuerat till Skandias aktieägare. 15 april 2002 Till Styrelsen Försäkringsaktiebolaget Skandia Jag har idag tagit emot […]

Tredje AP-fonden

Haldex

Vi har idag köpt 150 000 aktier i Haldex. Vi äger därefter totalt 1 200 800 aktier som tillsammans representerar 5,4 procent av bolagets aktiekapital och röstetal.

Tredje AP-fonden

Tomas Nicolin skriver på DN-debatt

Drygt en fjärdedel av Stockholmsbörsens mest omsatta bolag föreslår i år nya optionsprogram som ägarna skall ta ställning till vid vårens bolagsstämmor. Som en av de större […]

Tredje AP-fonden

AP3 föreslår konverteringsrätt för A-aktier i SKF

Tredje AP-fonden föreslår att SKF:s ordinarie bolagsstämman beslutar att införa en kontinuerlig och frivillig möjlighet för A-aktieägare att konvertera sina aktier till B-aktier. Förslaget har diskuterats med […]