Gå direkt till navigering
Tredje AP-fonden

Ny ägarpolicy antagen av styrelsen

AP3 offentliggör idag en ny och reviderad ägarpolicy, antagen av styrelsen den 29 oktober 2003. Nyheter i den utvecklade ägarpolicyn är bland annat: AP3 kräver utvärdering av […]

Tredje AP-fonden

AP3 utser förvaltare av europeiska småbolagsaktier

Tredje AP-fonden (AP3) har utsett förvaltare av aktier i europeiska små- och medelstora bolag. Det samlade värdet av mandatet uppgår till 291 miljoner euro. Mandatet fördelas mellan […]

Tredje AP-fonden

Halvårsrapport 2003

Aktiemarknadens återhämtning och en bred internationell räntenedgång har varit gynnsam för Tredje AP-fondens avkastning under första halvåret 2003. Fondkapitalets avkastning perioden januari till juni 2003 uppgick till […]

Tredje AP-fonden

Intentia

Tredje AP-fonden äger efter gjorda försäljningar totalt 1.346.100 aktier som tillsammans representerar 3,7 procent av bolagets aktiekapital och 2,9 procent av bolagets röstetal.

Tredje AP-fonden

AP3 utser förvaltare av amerikanska småbolagsaktier

Tredje AP-fonden (AP3) har utsett förvaltare av aktier i amerikanska små- och medelstora bolag. Det samlade värdet av mandatet uppgår till 380 miljoner USA-dollar. Mandatet fördelas lika […]

Tredje AP-fonden

AP3 garanterar KaroBios nyemission

Med anledning av KaroBios styrelsebeslut att genomföra en nyemission med företräde för bolagets aktieägare meddelas följande. AP3 deltar i ett garantikonsortium som åtar sig att teckna aktier […]

Tredje AP-fonden

Årsbokslut 2002

Totalavkastning på -12,6 procent för 2002.