Gå direkt till navigering
Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Haldex AB

AP3 har per den 8 december sålt 125 000 aktier i Haldex AB. Fonden äger därefter totalt 1 001 000 aktier som tillsammans representerar 4,5 procent av […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Nobia

Tredje AP-fonden har per den 5 december sålt 202 300 aktier i Nobia AB. Tredje AP-fonden äger därefter  totalt 2 702 761 aktier som tillsammans representerar 4,7 […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Munters

Tredje AP-fonden har per den 28 oktober sålt 200 000 aktier i Munters AB. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 054 049 aktier som tillsammans representerar 4.2 […]

Tredje AP-fonden

AP3 investerar i infrastrukturtillgångar

AP3 har ytterligare diversifierat sin portfölj och investerat 20 miljoner pund i Henderson PFI Secondary Fund. Fonden investerar i infrastrukturtillgångar så som sjukhus, skolor och järnvägar. AP3 […]

Tredje AP-fonden

Delårsrapport 2005

AP3s resultat uppgick till 13,8 miljarder kronor för första halvåret 2005. Avkastningen på AP3s totala portfölj uppgick till 8,6 procent efter provisionskostnader. Fondkapitalet uppgick till 175,8 miljarder […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Alfa Laval

AP3 sålde igår 150 000 aktier i Alfa Laval. Fonden äger därefter totalt 5 462 050 aktier, som tillsammans representerar 4,89 procent av bolagets aktiekapital och röstetal.

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Cardo

Till Styrelsen för Stockholmsbörsen Tredje AP-fonden har per den 20 juni sålt 50,000 aktier i Cardo AB. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 471 200 aktier som […]

Tredje AP-fonden

Regeringen utser nya ledamöter i AP3s styrelse

Regeringen har idag utsett docenten Lars Otterbeck till vice ordförande och Kari Lotsberg till ny ledamot i Tredje AP-fondens styrelse. Lars Otterbeck är docent i företagsekonomi och […]

Tredje AP-fonden

Regeringen presenterar utvärdering av AP-fondernas verksamhet 2004

Regeringens skrivelse med utvärdering av AP-fondernas verksamhet för 2004 har nu offentliggjorts. På www.regeringskansliet.se finns pressmeddelandet från Finansdepartementet samt hela skrivelsen att ladda ned. Vid frågor kontakta: Christina […]

Tredje AP-fonden

Strategiförändring

AP3 började implementera en mer dynamisk allokering inom referensportföljen under 2003/2004. AP3 tar nu ytterligare ett steg i riktningen mot att förvaltningen av tillgångarna bättre ska avspegla […]

Tredje AP-fonden

Årsbokslut 2004

Januari-december 2004  Avkastning på AP3s portfölj uppgick till 11,4 procent före kostnader Årets resultat uppgick till 16,1 miljarder kronor AP3s fondkapital ökade med 17,8 miljarder kronor och […]