Gå direkt till navigering
Tredje AP-fonden

AP3 introducerar fundamental indexering

AP3 har kompletterat sin förvaltning genom att  introducera fundamental indexering som ny förvaltningsstil. Fonden kommer att använda sig av FTSEs nya fundamentala index, FTSE GWA*) Europe Index, […]

Tredje AP-fonden

AP3s globala ägarpolicy

AP3s globala ägarpolicy kompletterar fondens ägarpolicy och riktar sig till AP3s utländska aktieinnehav. Ladda ned policyn >>

Tredje AP-fonden

Fortsatt värdeökning första halvåret

 AP3s fondkapital ökade under första halvåret med 4,1 miljarder kronor och uppgick den 30 juni 2006 till 196,1 miljarder kronor. Periodens resultat uppgick till 3,4 miljarder kronor […]

Tredje AP-fonden

AP3 skriver brev till Yahoo

AP3 skickar idag ett brev till Yahoo! Inc med anledning av anklagelser att bolaget medverkat till brott mot de mänskliga rättigheterna i Kina. Ladda ned brevet >> Vid […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning

Tredje AP-fonden, Första AP-fonden, Andra AP-fonden och Fjärde AP-fonden upphandlar genom ett delvis samordnat förfarande ett ramavtal för etik- och miljöanalys samt rådgivning omfattande bland annat; Analys […]

Tredje AP-fonden

Upphandlingen av risksystem är avslutad

Upphandlingen av risksystem (2005:0197) avslutades den 9 maj 2006. Risk Metrics Group Inc. har valts som leverantör.  Tilldelningsbeslut >>   Vid frågor kontakta: Erika Lundquist Telefon: +46 […]

Tredje AP-fonden

Regeringens utvärdering av AP-fondernas verksamhet 2005

Finansdepartementet utvärderar varje år AP-fondernas verksamhet på uppdrag av regeringen. Utvärderingen av fondernas verksamhet 2001-2005 har nu publicerats och kan laddas ned från regeringens hemsida >>

Tredje AP-fonden

AP-fonderna skapade positivt resultat i pensionssystemet 2005

Försäkringskassan har publicerat pensionssystemets resultat- och balansräkning för 2005. AP-fonderna är buffertfonder inom pensionssystemet. AP-fondernas goda resultat för 2005 innebär att AP-fondernas andel av pensionssystemets tillgångar har […]

Tredje AP-fonden

AP3 delfinansierar Amnesty Business Groups företagsbarometer

Resultatet av undersökningen publicerades 9 mars 2006. Syftet med undersökningen var att undersöka hur svenska bolag hanterar risk relaterad till mänskliga rättigheter. Undersökningen genomfördes av Amnesty Business […]

Tredje AP-fonden

Totalavkastning på 17,9% -– bästa resultatet i AP3s historia

Januari-december 2005  Totalavkastning på AP3s portfölj uppgick till 17,9 procent före kostnader och 17,7 procent efter kostnader. Avkastningen på den marknadsnoterade portföljen (som exkluderar onoterade placeringar) uppgick […]

Tredje AP-fonden

AP3s analys-pm om aktierelaterade incitamentsprogram

I detta PM beskriver AP3 några grundläggande tankegångar om i vilken riktning vi skulle vilja se att svenska incitamentsprogram utvecklades. Innehållet ska inte ses som en absolut […]