Gå direkt till navigering
Tredje AP-fonden

Investeringar i bolag som producerar vapen

Ett flertal tidningar har tolkat AP3s etiska riktlinjer på så sätt att fonden inte alls investerar i företag som tillverkar vapen. Detta är dock en missuppfattning. Fonden […]

Tredje AP-fonden

Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

Fortsatt börsuppgång och stigande räntor gynnade AP3s portfölj under första halvåret. Resultatet uppgick till 14,5 mdkr, motsvarande en avkastning på 6,8 procent efter kostnader. Före kostnader var […]

Tredje AP-fonden

Rapport från årsstämmosäsongen 2007

I rapporten redovisar vi vilka ägarfrågor som vi har fokuserat på. Nytt för i år är att vi även redovisar hur vi har röstat i frågor rörande […]

Tredje AP-fonden

Upphandlingen av GTAA-mandat är avslutad

Upphandling av GTAA-mandat avslutades den 29 juni 2007. Godkända förvaltare framgår av tilldelningsbeslutet. Tilldelningsbeslut >> Frågor kan ställas till: Erik Valtonen, CIO Telefon: 08-555 171 36 eller […]

Tredje AP-fonden

Ännu ett år med god avkastning

Tredje AP-fondens fondkapital ökade med 20,2 miljarder kronor till 212,2 miljarder kronor och årets resultat blev 18,6 miljarder kronor, vilket motsvarar en avkastning på 9,5 procent, efter kostnader.