Gå direkt till navigering
Tredje AP-fonden

Presskonferens 22 december kl 11

Kungsleden och AP3 håller en press- och analytikerkonferens idag den 22 december klockan 11:00 på Kungsledens huvudkontor, Medborgarplatsen 25 där Kungsledens VD Thomas Erséus, Kungsledens vVD Johan […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Diagenic ASA

Tredje AP-fonden har per den 8 december 2008 köpt 1000 000 aktier i Diagenic ASA. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 3 344 000 aktier som tillsammans representerar 6,46 […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Algeta ASA

Tredje AP-fonden har per den 21 november 2008 köpt 340 000 aktier i Algeta ASA. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 156 800 aktier som tillsammans representerar 7,01 […]

Tredje AP-fonden

AP-fonder publicerar miljörapport om gruvindustrin

AP-fondernas Etikråd har tagit fram en beskrivning av miljökonsekvenser av gruvindustrin. ”Gruvindustrin är en sektor som har stor miljöpåverkan och där verksamheten ofta finns i instabila länder. […]

Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden säljer klusterbombsbolag

Tredje AP-fonden säljer sina innehav i bolag som marknadsför klustervapen. Försäljningen görs på inrådan av AP-fondernas Etikråd som analyserat den konvention om förbud mot klustervapen som Sverige […]

Tredje AP-fonden

Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2008

Kraftig börsnedgång och finansiell turbulens gav en negativ värdeutveckling på AP3s portfölj första halvåret. Resultatet uppgick till -17,9 mdkr, motsvarande en avkastning på -8,0 procent efter kostnader. […]

Tredje AP-fonden

AP Fastigheter köper Vasakronan

AP Fastigheter köper Vasakronan Första-Fjärde AP-fondernas gemensamma fastighetsbolag AP Fastigheter har idag kommit överens med staten om att köpa Vasakronan. Läs AP Fastigheters pressmeddelande.

Tredje AP-fonden

AP3 omorganiserar kapitalförvaltningen

Som ett ytterligare steg i fondens strategi att separera beta (marknadsexponering) från alfa (aktiv risk) i förvaltningen gör AP3 ett par organisationsförändringar från och med juni 2008. […]

Tredje AP-fonden

Regeringens utvärdering av AP-fondernas verksamhet 2007

Finansdepartementet utvärderar varje år AP-fondernas verksamhet på uppdrag av regeringen. Utvärderingen av fondernas verksamhet har nu publicerats och kan laddas ned från regeringens hemsida.  I skrivelsen konstateras […]

Tredje AP-fonden

Etikrådets årsrapport publiceras 21 april

Presskonferens i samband med att Etikrådet presenterar sin första rapport 21/4-2008   Den 21 april kl 10.30 presenterar Etikrådets ordförande Carl Rosén årsrapporten för 2007. Etikrådets arbete […]

Tredje AP-fonden

AP-fonderna bidrog positivt till pensionssystemet 2007

Försäkringskassan sammanställer årligen pensionssystemets tillgångar och skulder. AP3 utgör tillsammans med AP1, AP2, AP4 och AP6 buffertfonder och tillsammans stod buffertfonderna för 12,8% av tillgångarna i pensionssystemet. […]

Tredje AP-fonden

AP3 delfinansierar Amnesty Business Groups undersökning

 AP3 delfinansierar för tredje året i rad den undersökning som Amnesty Business Group gör rörande svenska bolags riskhantering. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur företaget uppfattar sin riskexponering […]

Tredje AP-fonden

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2007

Resultatet uppgick till 10,7 miljarder kronor vilket motsvarar en avkastning på 5,0 procent efter kostnader. Före kostnader var avkastningen 5,1 procent. Fondkapitalet ökade med 12,7 miljarder och […]