Gå direkt till navigering
Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Cellavision AB

Tredje AP-fonden har per den 3 november 2010 köpt 644 000 aktier i Cellavision AB. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 398 077 aktier som tillsammans representerar 5,86 […]

Tredje AP-fonden

AP3 stärker sitt engagemang i klimatfrågan

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden har via det gemensamma Etikrådet gått med som medlemmar i investerargruppen Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). IIGCC är ett […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av sjukvårdsförsäkring

AP3 avser att upphandla en obligatorisk sjukvårdsförsäkring för sin fast anställda personal. Inlämnat anbud skall avse försäkring med giltighet i Sverige (ej utlandsresa). Vårdförsäkringen skall vara en […]

Tredje AP-fonden

AP3 omorganiserar och utser en vice VD

AP3 bedriver en förvaltning baserad på dynamisk tillgångsallokering vilket innebär att beslut om kapitalallokering görs utifrån en riskklassindelning av fondens totala portfölj.  Från och med 1/10 träder […]

Tredje AP-fonden

AP3s CIO lämnar fonden

Erik Valtonen, CIO, har beslutat sig för att lämna AP3. Han har under sina 10 år på fonden bidragit starkt till uppbyggnaden och utvecklingen av fondens förvaltning. […]

Tredje AP-fonden

AP3s publicerar ägarrapport för stämmosäsongen 2009-2010

Tredje AP-fonden publicerar idag en redogörelse för fondens ägarstyrningsarbete för 12-månaders-perioden juli 2009-juni 2010. Ägarstyrningsrapporten beskriver fondens sätt att utöva ägaransvar samt vilka frågor som fonden har […]

Tredje AP-fonden

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2010

Första halvåret 2010 har präglats av stora svängningar i de finansiella marknaderna. Tidvis har de goda företagsvinsterna och bättre ekonomisk statistik styrt förväntningarna. Tidvis har oron för […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Algeta ASA

Tredje AP-fonden har per den 18 augusti 2010 sålt 100 372 aktier i Algeta ASA. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 925 000 aktier som tillsammans representerar 4,88 […]

Tredje AP-fonden

Ny vice ordförande i Tredje AP-fonden

Regeringen har idag utsett f.d. verkställande direktören och koncernchefen Lars G Josefsson till vice ordförande i Tredje AP-fonden styrelse. Lars G Josefsson har tidigare bl.a. varit verkställande direktör […]

Tredje AP-fonden

Upphandling årsredovisning

Selektiv upphandling av ramavtal avseende konsultstöd för produktion av årsredovisning samt rådgivande tjänster kring strategisk kommunikation, Dnr 2010/148.

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Arise Windpower AB

Tredje AP-fonden har per den 31 mars flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Arise Windpower AB. Tredje AP-fonden äger efter flaggningen 4 636 363 aktier som tillsammans […]

Tredje AP-fonden

Remissvar NBK

Remissvar (dnr Ju2009/8381/L1) på Näringslivets börskommittés begäran om ändring av reglerna om budplikt.

Tredje AP-fonden

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2009

Stark resultatutveckling för Tredje AP-fonden 2009. Årets resultat uppgick till 29,4 (-44,8) miljarder kronor. Det starka resultatet innebär en betydande återhämtning av nedgången i fondkapitalet 2008. Fondens […]