Gå direkt till navigering
Tredje AP-fonden

Halvårsrapport Januari-Juni 2011

Första halvåret 2011 präglades av skuldkrisen i Europa, politiska omvälvningar i Nordafrika och Mellanöstern, jordbävningen i Japan och svagare tillväxttakt i USA. Sammantaget medförde det oro och […]

Tredje AP-fonden

Ägarrapport juli 2010-juni 2011

Under bolagsstämmosäsongen utövade AP3 sin rösträtt på 52 svenska bolagsstämmor och 399 utländska bolagsstämmor.  Rapporten innehåller en redogörelse för AP3s agerande inför och på bolagsstämmorna samt fondens arbete […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Orexo AB

Tredje AP-fonden har per den 30 juni flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Orexo AB. Tredje AP-fondens innehav i Orexo AB går från 5,03% till 3,94% […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Karolinska Development

Tredje AP-fonden har per den 21 april köpt 776 000 aktier i Karolinska Development AB. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 3 907 736 aktier som tillsammans representerar 8,05 […]

Tredje AP-fonden

Upphandlingen av sjukvårdsförsäkring är nu avslutad

Tredje AP-fonden har beslutat att teckna avtal för sjukvårdsförsäkring med följande anbudsgivare: SPP tillsammans med DKV. Beslut har fattats utifrån att detta anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga, med […]