Gå direkt till navigering
Tredje AP-fonden

AP3 köper resterande 50% av aktierna i Hemsö Fastighets AB

Genom affären blir Hemsö Fastigheter AB till 100 % ägt av Tredje AP-fonden (AP3). Samtidigt säljer Hemsö 15 fastigheter till Kungsleden. Genom försäljningen av fastigheter med betydande inslag av kontor renodlar Hemsö sitt fastighetsbestånd.

Tredje AP-fonden

Upphandling av upphandlingstjänster avslutad

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av upphandlingstjänster. Beslut har fattats om att teckna avtal för upphandlingstjänster med följande anbudsgivare: Sentensia Q AB Beslut har fattats utifrån att detta anbud […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Moberg Derma

Tredje AP-fonden har per den 5 november 2012 flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Moberg Derma AB. Fondens innehav går från 5,35% till 4,87% av röster […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Moberg Derma AB

Tredje AP-fonden har per den 26 oktober 2012 flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Moberg Derma AB. Tredje AP-fondens deltar i en nyemission i Moberg Derma […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av lönetjänster avslutad

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Lönetjänster Dnr AP3 2012/132 Beslut har fattats om att teckna avtal med följande anbudsgivare: PA-resurs BS AB Beslut har fattats utifrån att detta […]

Tredje AP-fonden

Delårsrapport januari-juni 2012

Första halvåret 2012 präglades av fortsatt oro avseende skuldsituationen i södra Europa med en svag konjunkturutveckling som följd. Resultatet för första halvåret 2012 uppgick till 9 848 […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Arise Windpower

Tredje AP-fonden har per den 13 augusti flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Arise Windpower AB. Tredje AP-fondens innehav i Arise Windpower AB går från 13,9 % till […]

Tredje AP-fonden

Med anledning av uppmärksamheten kring AP-fonderna

Med anledning av uppmärksamheten kring personalförmåner i de statliga AP-fonderna har samtliga sex ordföranden i Första-Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fonderna initierat en gemensam översyn av personalrelaterade policys. Syftet […]

Tredje AP-fonden

Etikrådets årsrapport 2011

AP-fonderna gör skillnad genom förebyggande arbete. Årsrapporten 2011 för Etikrådet, som täcker samarbetet i miljö- och etikfrågor mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, pekar på en positiv […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande CellaVision AB

Tredje AP-fonden har per den 22 februari flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i CellaVision AB. Tredje AP-fondens innehav i CellaVision AB går från 6,74% till 3,39% av […]

Tredje AP-fonden

AP3 investerar i tyska fastigheter

AP3 investerar 150 miljoner euro i tyska fastigheter via ett investerarkonsortium lett av Patrizia Immobilien AG.  Investeringen består av 21 000 hyreslägenheter där över 90% av beståndet […]