Gå direkt till navigering
Tredje AP-fonden

Kommentar till olika jämförelser mellan fondförvaltare

Jämförelser mellan olika fondförvaltare och deras arbete med etik förekommer ofta. Olika fonders placeringsinriktning och angreppssätt vad gäller etik och påverkan utgår från respektive fonds värdegrund, förvaltningsmodell […]

Tredje AP-fonden

AP3 anställer Kerim Kaskal som CIO

AP3 har anställt Kerim Kaskal som CIO. Han kommer att ansvara för fondens övergripande riskallokering. Kerim kommer att ingå i fondens ledningsgrupp och rapportera till AP3s VD. […]

Tredje AP-fonden

Delårsrapport januari-juni 2013

Första halvåret 2013 präglades till en början på många håll av kraftigt stigande börskurser, men därefter av ökad volatilitet, stigande räntor och en rekyl på den tidigare […]

Tredje AP-fonden

Ägarrapport för bolagsstämmoperioden 2012-2013

Under bolagsstämmosäsongen juli 2012- juni 2013 utövade AP3 sin rösträtt på 65 svenska och 509 utländska bolagsstämmor. Inför årsstämmorna 2013 var AP3 representerad i valberedningen i sex […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av lokalvård, Dnr 2013/157

AP3 inleder en upphandling avser behovsanpassad lokalvård för Tredje AP-fondens lokaler i Stockholm, Vasagatan 7. Sista anbudsdag är den 19 augusti 2013. Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar erhålls […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Sagax AB

Tredje AP-fonden har per den 25 juni flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Sagax AB. Tredje AP-fondens innehav i Sagax AB går från 0% till 5,6% […]

Tredje AP-fonden

AP3 förvärvar handelsfastigheter i Sverige

AP3 har via ett helägt bolag förvärvat en portfölj med 72 handelsfastigheter för knappt en miljard kronor från en fond som förvaltas av AXA Real Estate. Fastigheterna […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av risksystem

AP3 inleder en upphandling av nya lösningar för sin riskanalys.Målet är att få en gemensam plattform för riskanalys som används både i portföljförvaltning/allokeringen och för riskkontroll och […]