Gå direkt till navigering
Tredje AP-fonden

AP3 ökar innehav i Oxford Biomedica

Tredje AP-fonden (AP3) ökade per den 12 december 2014 innehavet i Oxford Biomedica (OXB LN) och har nu 3,3443 procent aktier och röster. För eventuellt ytterligare information […]

Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden mäter koldioxidavtryck

Tredje AP-fonden har undersökt koldioxidavtrycket (carbon footprint) från fondens aktieinvesteringar. Detta som en följd av det miljöinitiativ som skrevs under i samband med FN:s klimatmöte i september. […]

Tredje AP-fonden

Gustaf Hagerud lämnar AP3

Gustaf Hagerud, vice vd och Chef Kapitalförvaltningen på Tredje AP-fonden, lämnar fonden efter sex år. Gustaf kommer att bli delägare i ett kapitalförvaltningsföretag i London där han […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande HICL LN

Tredje AP-fonden har per den 18 juni köpt 14 800 000 aktier i HICL LN. Tredje AP-fondens andel av rösterna uppgår nu till 5,3934 procent.

Tredje AP-fonden

AP-fonderna kommenterar Fair Trade Centers rapport

I Fair Trade Centers rapport ”Pushing the Planet to Retirement”, publicerad 2014-06-17, lyfts vikten av ansvarfull hantering av biologisk mångfald i AP-fondernas förvaltning. Första, Andra, Tredje och […]

Tredje AP-fonden

AP3 tackar ja till Volkswagens bud på Scania

Tredje AP-fonden har beslutat att acceptera Volkswagens bud på Scania om 200 kronor per aktie. Tredje AP-fonden äger 2 300 A-aktier och 2 586 644 B-aktier i Scania, vilket motsvarar 0,32 procent […]

Tredje AP-fonden

Etikrådets årsrapport 2013 – Dialog ger resultat

Etikrådet utvecklar sitt arbete med förebyggande dialoger i syfte att få bolag att agera mer ansvarsfullt och därmed minska risken att de bryter mot internationella konventioner. Fokusområden […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av operatörstjänster

Tredje AP-fonden upphandlar med hjälp av Sentensia operatörstjänster för telefoni. Den upphandlade tjänsten ska löpa under två år med möjlighet till förlängning. Sista anbudsdag är 16 maj […]

Tredje AP-fonden

AP3s tidigare remissvar på buffertkapitalutredningen

Tredje AP-fondens tidigare publicerade remissvar på buffertkapitalutredningens betänkande SOU 2012:53 AP-fonderna i pensionssystemet – effektivare förvaltning av pensionsreserven, kan ni läsa här >>

Tredje AP-fonden

Med anledning av dagens pensionsöverenskommelse

Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden kommenterar: ”AP3 har inga synpunkter förrän vi har ett förslag på remiss. När det kommer en ny lag måste verksamheten anpassas till […]