Gå direkt till navigering
Tredje AP-fonden

AP3 rekryterar Chief Portfolio Risk Manager

AP3 har valt att förstärka förvaltningsorganisationen och har rekryterat Lars Sundberg som Chief Portfolio Risk Manager till Kapitalförvaltningen och kommer att rapportera till Tredje AP-fondens CIO. Lars […]

Tredje AP-fonden

AP3 söker Portföljförvaltare till Extern förvaltning

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. AP3s fondkapital per den 30 juni […]

Tredje AP-fonden

AP3 utser Mårten Lindeborg till vice VD och CIO

Mårten Lindeborg har av AP3s styrelse utsetts till vice vd  per den 1 september. Han tar även över ansvaret som CIO för förvaltningen av fondkapitalet och efterträder […]

Tredje AP-fonden

Kerim Kaskal lämnar AP3

Kerim Kaskal, Chief Investment Officer (CIO) på Tredje AP-fonden, lämnar fonden efter drygt 2 år. Kerim som har en bakgrund från Nektar Asset Management på Brummer och Partners […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av kvalificerade juristtjänster

Tredje AP-fonden avser att upphandla kvalificerade juristtjänster i enlighet med de angivna förutsättningar i förfrågningsunderlaget inklusive bilagor. Förfrågningsunderlaget  består av följande delar: 1. Anbudsförfrågan >> 2. Kravspecifikation (Bilaga […]

Tredje AP-fonden

Förenklad upphandling av sjukvårdsförsäkring

Tredje och Fjärde AP-fonden, nedan benämnt AP-fonderna, upphandlar obligatorisk sjukvårdsförsäkring för alla anställda i enlighet med nedanstående bilagor. Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt lagen om […]

Tredje AP-fonden

Avslutad upphandling av globala depåbankstjänster

Upphandlingen av globala depåbankstjänster är nu avslutad. Efter en omfattande utvärdering av olika leverantörer och deras tjänster har beslut fattats om att teckna avtal med följande anbudsgivare, The […]

Tredje AP-fonden

AP3s ställningstagande på SCAs bolagsstämma

På SCAs bolagsstämma igår den 15 april röstade AP3 för att minska styrelsen till 8 istället för föreslaget 9 ledamöter. Skälet till detta är att fonden anser […]

Tredje AP-fonden

Konsortium förvärvar Fortum Distribution AB

Ett konsortium bestående av Borealis Infrastructure, Tredje AP-fonden (AP3), Folksam med dotterbolag och Första AP-fonden (AP1) (”Konsortiet”) har idag ingått ett avtal om att förvärva Fortum Distribution AB, Fortums elöverföringsverksamhet i Sverige.