Gå direkt till navigering
Tredje AP-fonden

AP3 söker medarbetare till Backoffice

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. AP3 är en liten, professionell och familjär organisation med 55 anställda. AP3 söker ny medarbetare […]

Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden står bakom FN:s hållbarhetsmål

I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer 17 globala hållbarhetsmål. Målen, som ska vara uppnådda 2030, syftar till att avskaffa fattigdom och skapa en hållbar värld. För […]

Två av AP3s årsredovisningar på ett bord

Halvårsrapport Tredje AP-fonden 2016

AP3 2016 januari – juni i sammandrag Fondens resultat första halvåret 2016 uppgick till 4 206 (18 483) miljoner kronor. AP3s fondkapital uppgick till 304 021 (303 […]

Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden får två nya styrelseledamöter

   Regeringen har idag utsett nya styrelseledamöter till AP3s styrelse. Nya ledamöter är Malin Björkmo, konsult och Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus. De efterträder Sonat Burman-Olsson och […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av lokalvård

AP3 avser att upphandla behovsanpassad lokalvård för sina lokaler i Stockholm. Upphandlingen sker med hjälp av Sentensia och sista anbudsdag är den 26 april 2016.

Björkskog i solljus

AP-fondernas investeringar i BHP Billiton och Vale

DN publicerade idag (2016-02-16) en artikel om AP-fondernas investeringar i de två gruvbolagen BHP Billiton och Vale med anledning av den allvarliga olycka som i november 2015 […]