Gå direkt till navigering
Tredje AP-fonden

AP3 förstärker gruppen Affärskontroll

Tredje AP-fonden (AP3) förstärker funktionen Affärskontroll. Bengt-Göran Zimmerman kommer närmast från Proventus Capital Management AB och har tidigare arbetat på bland annat Tanglin Asset Management AB, Erik […]

Tredje AP-fonden

AP3s remissvar – ändrade regler för AP-fonderna

Tredje AP-fonden har lämnat in sitt remissyttrande avseende Finansdepartementets Promemoria ”Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna”. Tredje AP-fonden välkomnar regeringens förslag till förändrade placeringsregler som ger bättre förutsättningar […]

Tredje AP-fonden

AP3 söker junior IT-supporttekniker

Tredje AP-fonden (AP3) söker ny medarbetare till vår enhet för IT & Kontorsservice. Du kommer att ingå i en dynamisk och kunskapsintensiv organisation som arbetar i en […]

Tredje AP-fonden

Upphandlingen av upphandlingskonsulter är nu avslutad

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har tillsammans upphandlat ramavtal avseende upphandlingskonsulter. Följande leverantörer kommer i rangordning att tilldelas ramavtal: Sentensia AB Ecenea Väst AB Affärskoncept i Stockholm […]

Tredje AP-fonden

AP3 söker värdepappersadministratör

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. AP3 är en liten och professionell organisation med 55 anställda. AP3 söker ny medarbetare till […]

Tredje AP-fonden

AP3 förstärker gruppen Riskkontroll & Avkastningsanalys

Tredje AP-fonden förstärker gruppen Riskkontroll & Avkastningsanalys med Jesper Eklind som kommer från SEB. Jesper har främst arbetat med performance- och riskrapportering samt redovisning för SEBs livbolag. Gruppen […]

Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden rapporterar starkt första halvår

AP3s totalavkastning för första halvåret 2017 uppgick till 5,4 procent efter kostnader och 11,1 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden. Resultatet uppgick till 17,5 miljarder […]

Tredje AP-fonden

AP3 investerar i Världsbankens pandemiobligationer

AP3 går in som en ledande investerare i en helt ny typ av katastrofobligation för bekämpning av pandemiutbrott i världens fattigaste länder. Investeringarna i katastrofobligationer är en […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av Rekryteringstjänster

Första, Tredje och Fjärde AP-fonden avser att tillsammans genomföra en samordnad upphandling av rekryteringstjänster. Sista anbudsdag är den 13 juli 2017. Information med inbjudan till att delta […]

Händer som håller i ett dokument, en penna och ett par glasögon

Upphandling av upphandlingskonsulter

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna ska upphandla ett ramavtal avseende upphandlingskonsulter. Upphandlingen annonseras av Andra AP-fonden. Sista anbudsdag är den 2 juli 2017. Mer information om […]

Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden får ny styrelseledamot

Regeringen har utsett Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring till ny ledamot i AP3s styrelse. Christina Lindenius efterträder Inga-Lill Carlberg. Styrelseledamöter sitter maximalt 8 år enligt Lagen om Allmänna Pensionsfonder. […]

Två kollegor går i korridor och samtalar samtidigt som de läser ett dokument

AP3 söker två extra resurser

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet, tillika en statlig myndighet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga […]

Ett par händer på ett tangentbord

AP3 anställer Joakim Blomqvist från SEB

Tredje AP-fonden har anställt Joakim Blomqvist som senior förvaltare på Alfaförvaltningen. Joakim som tillträdde sin tjänst den 9 januari kommer att ansvara för ett globalt absolutavkastande räntemandat och […]