Gå direkt till navigering
Tredje AP-fonden

Gröna obligationer driver positiv klimatpåverkan

I november 2008 investerade AP3, som en av de första investerarna, i Världsbankens allra första gröna obligation. Sedan dess har mer än 350 miljarder dollar lånats upp […]

AP3s entrédörr i glas med logga

AP3 söker chef för Riskkontroll – Tillsatt

På AP3 får du en unik möjlighet att arbeta med risk i en bred tillgångsportfölj. Vill du vara en del av att utforma den framtida riskkontrollfunktionen hos […]

Tredje AP-fonden

AP3 söker juridikstudent – Tillsatt

Vi är intresserade av dig som kan, med hög flexibilitet, arbeta deltid under studieterminen, 1-2 dagar per vecka samt även på heltid under sommar och andra ledighetstillfällen. […]

Tredje AP-fonden

AP3 anställer Elena Westerdahl till Portföljstrategi

AP3 har anställt Elena Westerdahl som Senior Kvantitativ analytiker till AP3, Portföljstrategi. Elena kommer närmast från Nordea där hon bland annat varit Chief Analyst inom Group Treasury […]

Tredje AP-fonden

AP3 presenterar gott resultat för första halvåret 2018

Resultat och inbetalningar AP3s resultat första halvåret 2018 uppgick till 11 165 (17 491) miljoner kronor. AP3s totalavkastning uppgick till 3,3 (5,5) procent före kostnader och 3,3 (5,4) procent efter kostnader. Riskklasserna Valuta och Inflation stod för […]

AP3s entrédörr i glas med logga

AP3 anställer Maria Björklund till Alternativa Investeringar

AP3 har anställt Maria Björklund till tjänsten som Senior Portföljförvaltare Alternativa Investeringar. Maria kommer närmast från AMF där hon jobbat som Portfolio Manager Alternativa Investeringar sedan 2015 och dessförinnan på […]

Tredje AP-fonden

Mårten Lindeborgs bortgång – fond för insamling

Med anledning av Mårten Lindeborgs bortgång har många kondoleanser inkommit och med frågor om hur man kan bidra. Önskemålet från familjen är att stödja Karolinska Institutets forskning […]

Foto av bortgångne Mårten Lindeborg och ett tänt ljus och en blomma

Mårten Lindeborgs bortgång

Det är med stor sorg och saknad som vi tyvärr måste informera om att vår betydelsefulla och fina kollega Mårten Lindeborg, CIO och vice VD, har lämnat […]

Tredje AP-fonden

Upphandling kommunikationstjänster

Tredje AP-fonden (AP3) upphandlar konsultstöd för produktion av årsredovisning och rådgivning i strategisk kommunikation. Upphandlingen avser konsultstöd för produktion av årsredovisning i tryck och med viss digital integrering […]

AP3s entrédörr i glas med logga

AP3 söker Kvantitativ Analytiker till Portföljstrategi

Tredje AP-fondens (AP3s) kapitalförvaltning hanterar tillgångar som aktier, obligationer, infrastruktur, fastigheter, riskpremiestrategier och hedgefonder. Bredden ger mycket goda möjligheter att arbeta inom olika områden eftersom en betydande […]

Tredje AP-fonden

Nya ledamöter i Tredje AP-fondens styrelse

2018-05-24 Regeringen har utsett Torbjörn Hållö, LO-ekonom och Mikael Sandström, chefsekonom på TCO till nya ledamöter i Tredje AP-fonden. De ersätter Lars Ernsäter, LO och Peter Hellberg, Unionen […]

Framsida Etikrådets årsrapport 2017

AP-fondernas etikråd fokuserar på att motverka korruption

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) firade tio år under 2017. Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialoger påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete och informationsgivning […]

Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden presenterar fortsatt starkt resultat

Pressrelease 2018-02-23 2017 i sammandrag Fondens resultat uppgick till 28 239 (27 981) miljoner kronor. AP3s totalavkastning uppgick till 8,9 (9,5) procent före kostnader och 8,8 (9,4) procent efter […]