Gå direkt till navigering
Tredje AP-fonden

Chef AP-fondernas etikråd – ansökan senast 20 december

Rollen som Chef för AP-fondernas etikråd innebär en unik möjlighet att vara med och bidra både till värdeskapande för inkomstpensionssystemet och en hållbar samhällsutveckling. Sök tjänsten här. Sedan starten […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 söker Portfolio Manager Infrastruktur

Vi söker dig som har jobbat med infrastrukturinvesteringar och vill bli del av ett framgångsrikt team med ett långsiktigt samhällsuppdrag.   AP3s grupp för Alternativa Investeringar ansvarar […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 söker Portfolio Manager Private Equity

Vi söker dig som har jobbat med Private Equity-investeringar och vill bli del av ett framgångsrikt team med ett långsiktigt samhällsuppdrag. AP3s grupp för Alternativa Investeringar ansvarar […]

Staffan Hansén vd för Tredje AP-fonden

Staffan Hansén är ny vd för Tredje AP-fonden (AP3) per den 31 oktober.  Staffan var tidigare vd för SPP Pension & Försäkring och medlem i koncernledningen för […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 söker vd-assistent

AP3 söker en vd-assistent som ska arbeta tillsammans med fondens nya vd, Staffan Hansén, som tillträder den 31 oktober. Som vd-assistent kommer du att hantera en mängd […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

Tredje AP-fonden visar stark portfölj i prövningarnas tid

AP3s resultat första halvåret 2022 uppgick till -35 347 (48 133) miljoner kronor. AP3s totalavkastning uppgick till -7,0 (11,4) procent efter kostnader. Fondens förvaltningskostnadsandel i helårstakt uppgick […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 söker Compliancechef – föräldravikariat

AP3 har en oberoende funktion för regelefterlevnad med en person anställd som Compliancechef. Compliancechefen ansvarar för regelefterlevnadsfrågor inom fonden och rapporterar till VD och styrelsen. Med anledning av […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 söker Operational Risk Controller

AP3 söker en Operational Risk Controller som ska leda arbetet med att stärka fondens processer och arbetssätt inom operativa risker. Detta är en nyinrättad tjänst inom gruppen […]

AP3 årsredovisning 2021 framsida

Upphandling av kommunikationstjänster

Tredje AP-fonden upphandlar kommunikationstjänster för produktion av årsredovisning och strategisk rådgivning. Anbudsgivare uppmanas att lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i upphandlingsdokumentet, som anges […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 söker junior risk- och performanceanalytiker

Du ges en unik möjlighet att påbörja din karriär hos en professionell kapitalförvaltare med ett viktigt samhällsuppdrag! Gruppen Riskkontroll och Avkastningsanalys utgör AP3s oberoende riskkontrollfunktion. Gruppen består idag […]

Staffan Hansén blir Tredje AP-fondens nya vd

Pressrelease 2022-06-13 Tredje AP-fondens styrelse (AP3) har utsett Staffan Hansén till ny vd. Staffan Hansén är idag vd för SPP Pension & Försäkring och medlem i koncernledningen […]

AP3 söker hållbarhetsanalytiker

Som ett led i att stärka Tredje AP-fondens (AP3s) integration av hållbarhetsarbetet i kapitalförvaltningen söker vi en hållbarhetsanalytiker. AP3 har höga ambitioner med vårt hållbarhetsarbete och har […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 söker risk- och avkastningsanalytiker

Gruppen Riskkontroll och Avkastningsanalys utgör AP3s oberoende riskkontrollfunktion. Gruppen består idag av 9 personer med ansvar för att oberoende mäta, kontrollera och analysera risk och avkastning för […]

polhem infra logo

Karin Karlström ny vd för Polhem Infra

PRESSMEDDELANDE 4 maj, 2022 Styrelsen för Polhem Infra har utsett Karin Karlström till ordinarie vd för bolaget. Karin har varit tillförordnad vd sedan november 2021 och tillträder […]

Etikrådet ökar transparensen om dialogerna ytterligare

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) summerar ett mycket aktivt 2021 och ökar transparensen ytterligare. I årsrapporten presenteras en öppnare redovisning av påverkansdialogerna och vilka delmål som uppnåtts. Åtta förebyggande […]

Grönt blad

Tredje AP-fonden söker ny VD

Här anslås annonsen om att vi söker ny vd. Rekryteringsfirman Novare jobbar parallellt med en sökprocess och både externa och interna sökande uppmuntras. Vill du vara med […]

en närbild på AP3s kontor i Stockholm

AP3 levererar rekordresultat på 20,7 procent

Pressmeddelande 2022-02-21 AP3 redovisar det bästa resultatet i fondens drygt 20-åriga historia. AP3s avkastning för helåret 2021 var 20,7 procent efter kostnader och resultatet uppgick till 86,8 […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 rekryterar Fredric Nyström som Hållbarhetschef

Tredje AP-fonden (AP3) har rekryterat Fredric Nyström till tjänsten som Hållbarhetschef. Fredric är idag Chef för ansvarsfulla investeringar på Öhman Fonder där han arbetat sedan 2014. Tidigare […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 söker två aktieförvaltare

Vi expanderar och söker två förvaltare som skall fokusera på arbetet med aktiv förvaltning av internationella aktier. Aktiegruppen är en del av AP3s kapitalförvaltning med ansvar för […]