Gå direkt till navigering

AP3 anställer Kamilla Burman som compliance officer och bolagsjurist

Tredje AP-fonden har anställt Kamilla Burman som compliance officer & bolagsjurist. Kamilla har en Jur Kand från Umeå universitet och kommer närmast från Neonet Securities där hon innehaft positionen som Head of Legal and Compliance. Innan dess arbetade hon som advokat på Setterwalls Advokatbyrå. Kamilla tillträdde sin anställning i mitten av oktober.

 

För eventuellt ytterligare information kontakta:

Mattias Bylund, CFO och CRO, 08 555 17 000 eller mattias.bylund@ap3.se

Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation, 08 555 17 123 eller lil.lindgren@ap3.se

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder med uppdrag att förvalta buffertkapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet till största möjliga nytta för pensionssystemet. Fondkapitalet uppgick per den 30 juni 2016 till 304 miljarder kronor. Sedan nuvarande pensionssystem grundades 2001 har fonden täckt underskott i systemet med 20 miljarder kronor. Vid starten hade fonden ett kapital på 134 miljarder kronor. Sedan 2001 har fondens totalavkastning i snitt uppgått till 5,4 procent per år medan inkomstindex, vilket pensionerna skrivs upp med, har stigit med 2,8 procent per år.