Gå direkt till navigering

Aberdeen får i uppdrag av AP3 att bygga upp en portfölj av europeiska fastighetsfonder

Aberdeen Property Investors Indirect Investment Management har fått i uppdrag att bygga upp en portfölj av europeiska fastighetsfonder åt AP3. Målet är att under en fyraårsperiod skapa en väl diversifierad portfölj som ska ge en god avkastning i förhållande till risk. Under denna period förväntas AP3 att investera drygt 2 miljarder kronor i ett tiotal fastighetsfonder.

”Uppdraget till Aberdeen är ett led i vår långsiktiga strategi att sprida risken i vår fastighetsportfölj genom att öka den internationella andelen fastigheter. Målet är att internationella fastigheter på sikt ska utgöra omkring hälften av AP3s totala fastighetsinvesteringar”, säger Bengt Hellström, chef för alternativa investeringar.

 

För mer information kontakta:
Christina Kusoffsky Hillesöy, informationschef, telefon: 08-555 17 123
mobil: 0709-51 72 23, christina.hillesoy@ap3.se

Bengt Hellström, chef för alternativa investeringar, telefon 08-555 17 145
bengt.hellstrom@ap3.se