Gå direkt till navigering

Affären med Kungsleden slutförd -– AP3 förvärvar resterande 50 % av Hemsö

Affären som innebär att AP3 köper Kungsledens samtliga aktier i Hemsö Fastigheter AB är nu slutförd. Genom affären blir Hemsö till 100 % ägt av AP3.

I och med att AP3 tar över samtliga Hemsös aktier kommer de personer i Hemsös styrelse som representerat Kungsleden att lämna sina poster. Det innebär att Håkan Bryngelson, Thomas Erséus och Magnus Meyer lämnar Hemsös styrelse. Ny ordförande blir Kerstin Hessius som tillsammans med ledamoterna David Mindus, Bengt Hellström och Claes De Neergaard utgör Hemsös styrelse efter ägarförändringen.

Hemsö är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter. Bland hyresgästerna märks kommuner, landsting, myndigheter och privata företag som bedriver offentlig verksamhet, såsom vård, skola, rättsväsende och äldreboende.