Gå direkt till navigering

Affären mellan Kungsleden och Tredje AP-fonden slutförd

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) slutför försäljningen av 50 procent av aktierna i Hemsö till Tredje AP-fonden. Hemsö äger och förvaltar Kungsledens Publika fastigheter i Sverige, vilka i huvudsak omfattar fastigheter inom äldreboende, vård och skolor. Affären har tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 22 december 2008.
Försäljningen har varit villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande samt av behållen finansiering, villkor som nu uppfyllts.

Försäljningspriset, som omfattar ett något färre antal fastigheter än tidigare, baseras på ett fastighetsvärde om 14,6 Mdr, jämfört med tidigare kommunicerats 15,4 Mdr.

Tillträde sker den 4 maj 2009.