Gå direkt till navigering

Ägarrapport för bolagsstämmoperioden 2012-2013

Under bolagsstämmosäsongen juli 2012- juni 2013 utövade AP3 sin rösträtt på 65 svenska och 509 utländska bolagsstämmor. Inför årsstämmorna 2013 var AP3 representerad i valberedningen i sex bolag; Aerocrine, Arise Windpower, Bergvik Skog, Cellavision, DiaGenic och Karolinska Development.

I ägarstyrningsrapporten som publiceras i dag finns en fördjupad redogörelse för AP3s agerande inför och på bolagsstämmorna samt fondens arbete med miljö- och etikhänsyn.

Ladda ned rapporten här >>