Gå direkt till navigering

Ägarrapport juli 2010-juni 2011

Under bolagsstämmosäsongen utövade AP3 sin rösträtt på 52 svenska bolagsstämmor och 399 utländska bolagsstämmor. 

Rapporten innehåller en redogörelse för AP3s agerande inför och på bolagsstämmorna samt fondens arbete med miljö- och etikhänsyn under perioden juli 2010-juni 2011.

Läs mer >>