Gå direkt till navigering

Bilderna är fria för användning i artiklar som är relaterade till AP3. Ange källa och fotografens namn vid publicering.
Fotograf: Peter Phillips.

Vid frågor maila info@ap3.se.

1 januari, 2019

Kerstin Hessius
CEO

Ladda ner

Kerstin Hessius
CEO

Ladda ner
Kerstin Hessius

Kerstin Hessius
CEO

Ladda ner
Pablo Bernengo

Pablo Bernengo
CIO

Ladda ner
Eva Boric

Eva Boric
CFO, CRO

Ladda ner
Lil Larås Lindgren

Lil Larås Lindgren
Head of Communications

Ladda ner
Zorica Bodiroza

Zorica Bodiroza
Human Resources manager

Ladda ner
Hans Ericsson

Hans Ericsson
CIO Office

Ladda ner
Lars Sundblad

Lars Sundberg
CIO Office

Ladda ner
Magnus Tell

Magnus Tell
Chef Aktiegruppen

Ladda ner
Joakim Blomqvist

Joakim Blomqvist
Chef Ränte- och Valutagruppen

Ladda ner
Maria Björklund

Maria Björklund
Chef Alternativa Investeringar

Ladda ner
Bengt Hellström

Bengt Hellström
Alternativa Investeringar

Ladda ner
Peter Lundkvist

Peter Lundkvist
Senior Strategist and Head of Corporate Governance

Ladda ner
Christina Lindenius

Christina Lindenius
Ordförande, styrelsemedlem sedan 2017

Ladda ner
Johan Bygge

Johan Bygge
Vice ordförande, styrelsemedlem sedan 2019

Ladda ner
Malin Björkmo

Malin Björkmo
Ordinarie ledamot sedan 2016

Ladda ner
Magnus Emfel

Magnus Emfel
Ordinarie ledamot sedan 2019

Ladda ner
Ylva Hedén Westerdahl

Ylva Hedén Westerdahl
Ordinarie ledamot sedan 2019

Ladda ner
Torbjörn Hållö

Torbjörn Hållö
Ordinarie ledamot sedan 2018

Ladda ner
Carina Wutzler

Carina Wutzler
Ordinarie ledamot sedan 2020

Ladda ner
AP3 Tredje AP-fonden engelsk logotyp

AP3 logotype with tagline (ENG)

Ladda ner
AP3 Tredje AP-fonden logotyp

AP3 logotype with tagline (SWE)

Ladda ner
AP3 logotyp

AP3 without tagline

Ladda ner