Gå direkt till navigering

Upphandling av Interim Complianceansvarig / Avslutad

Tredje AP-fonden (AP3) avser att upphandla interim complianceansvarig. Upphandlingen sker med hjälp av B3 Sentensia.

Sista dag för anbud är den 17 maj 2019.

Tjänsten tillsatt och upphandlingen avbruten.

 

Upphandling Infrastructure as a Service, IaaS

Tredje AP-fonden (AP3) avser att upphandla Infrastructure as a Service, IaaS. Upphandlingen sker med hjälp av B3 Sentensia.

Sista dag för anbud är den 18 mars 2019.

Annons med tillhörande information om ansökningsinbjudan finner ni på denna länk

 

Upphandling kommunikationstjänster / Avslutad

Tredje AP-fonden (AP3) upphandlar konsultstöd för produktion av årsredovisning och rådgivning i strategisk kommunikation. Upphandlingen avser konsultstöd för produktion av årsredovisning i tryck och med viss digital integrering i digitala kanaler samt rådgivande tjänster kring strategisk kommunikation.

Narva Communications valdes som leverantör.

a href=”http://www.ap3.se/wp-content/uploads/2018/09/Tilldelningsbeslut.pdf”>Tilldelningsbeslut

 

Upphandling av ett system för Performance Measurement och Performance Attribution

Tredje AP-fonden avser att upphandla ett nytt system för Performance Measurement och Performance Attribution. Målet är att få en modern plattform för prestationsrelaterad rapportering, som används både i portföljförvaltningen/fördelningsprocessen och för riskkontroll och uppföljning.

Sista dag för anbud är den 25 mars 2018.

Annons med tillhörande information om ansökningsinbjudan på TED >>

 

Upphandling av Desktop as a Service, DaaS – Virtuell desktop / Avslutad

Upphandlingen av Desktop as a Service, Daas, s k virtuell desktop som Tredje AP-fonden genomfört är nu avslutad.

Excanto AB valdes som leverantör.

Tilldelningsbeslut

 

Upphandling av layouttjänster för Etikrådets räkning / Avslutad

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) upphandlar konsult produktion av layouttjänster för tryck.
Tredje AP-fonden har genomfört denna upphandling för Etikrådets räkning och upphandlingen är nu avslutad och tilldelningsbeslut har fattats den 16 november 2017.

Tilldelningsbeslut

Upphandling av global röstningstjänst / Avslutad

Upphandlingen av en global röstningstjänst, Dnr AP3 2017/183, som Tredje AP-fonden tillsammans med Första, Andra och Fjärde AP-fonderna genomfört är nu avslutad.
Institutional Shareholder Services Inc (ISS) och Nordic Investor Services (NIS) valdes som leverantörer.

Tilldelningsbeslut

 

Upphandling av Rekryteringstjänster / Avslutad

Första, Tredje och Fjärde AP-fonden har genomfört en samordnad upphandling av rekryteringstjänster.

Tredje AP-fonden har beslutat att teckna avtal inom respektive område enligt följande:

Område A: Search
Gazella AB
Lager & Partners AB
SJR in Scandinavia AB

Område B: Annonserad rekrytering
Gazella AB
SJR in Scandinavia AB

Tilldelningsbeslut

 

Upphandling av upphandlingskonsulter / Avslutad

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har tillsammans upphandlat ramavtal avseende upphandlingskonsulter. Följande leverantörer kommer i rangordning att tilldelas ramavtal:

  1. Sentensia AB
  2. Ecenea Väst AB
  3. Affärskoncept i Stockholm

Beslut har fattats utifrån att dessa anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga, med tilldelningsgrunden bästa förhållande mellan kvalité och pris.

TIlldelningsbeslut

 

Upphandling av funktion för Brandväggar, Mailfilter, SSL Portal samt tvåfaktorsautentisering / Avslutad

Tredje AP-fonden avser att upphandla funktion för brandväggar, mailfilter, SSL Portal samt tvåfaktorsautentisering genom en konkurrenspräglad dialog. Sista anbudsdag var 21 maj 2017.

 

Upphandling av backuptjänster (BaaS) i form av en molntjänst / Avslutad

Upphandlingen av backuptjänster (BaaS) i form av en molntjänst som Tredje AP-fonden genomfört är nu avslutad. Ipnett har valts som leverantör.

Tilldelningsbeslut

 

Upphandling av molnbaserad tjänst avseende löneadministration / Avslutad

Tredje AP-fonden avser att upphandla molnbaserad tjänst för löneadministration. Upphandlingen sker med hjälp av Sentensia och sista anbudsdag var den 13 maj 2016.

 

Upphandling av lokalvård / Avslutad

Tredje AP-fonden avser att upphandla behovsanpassad lokalvård för sina lokaler i Stockholm. Upphandlingen sker med hjälp av Sentensia och sista anbudsdag var den 26 april 2016.

 

Upphandling av kvalificerade juristtjänster / Avslutad

Tredje AP-fonden avser att upphandla kvalificerade juristtjänster i enlighet med de angivna förutsättningar i förfrågningsunderlaget inklusive bilagor. Sista anbudsdag var den 10 september 2015.

Mer information och förfrågningsunderlag >>

Tredje AP-fonden meddelar tilldelningsbeslut avseende upphandling av kvalificerade juristtjänster, Dnr 2015/136

Tredje AP-fonden har genomfört en upphandling av kvalificerade juristtjänster. Upphandlingen omfattade följande områden:

  • Finansrätt
  • Bolags- och aktiemarknadsrätt
  • Alternativa Investeringar
  • Skatterätt
  • Offentlig rätt

Tilldelningsbeslut har fattats den 1 augusti 2017.

Ramavtal kommer att tecknas med angivna anbudsgivare efter att tiden för avtalsspärr löpt ut, den 11 augusti 2017.

För närmare information, se:

Tilldelningsbeslutet

Tilldelningsrapporten

Bilaga 1 – Protokoll från anbudsförande

Bilaga 2 – Poängsammanställning

1 januari, 2019