Gå direkt till navigering

Ännu ett år med god avkastning

Tredje AP-fondens fondkapital ökade med 20,2 miljarder kronor till 212,2 miljarder kronor och årets resultat blev 18,6 miljarder kronor, vilket motsvarar en avkastning på 9,5 procent, efter kostnader.
 
Sedan starten 2001 har Tredje AP-fonden skapat en avkastning om 59,9 miljarder kronor, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig avkastning om 5,7 procent per år. Den reala avkastningen (som rensats för inflation) har uppgått till 4,2 procent per år.
 
– Tack vare ett gott resultat under fyra år i följd kan vi nu konstatera att vi har nått över vårt långsiktiga reala avkastningsmål på 4 procent per år. Tillsammans med övriga buffertfonder har vi skapat ett väsentligt bidrag till det svenska pensionssystemet, säger Kerstin Hessius, VD för Tredje AP-fonden.
 
Fondens strategi för aktiv medelfristig allokering bidrog positivt till resultatet främst genom beslutet att minska exponeringen för utländsk valutarisk. Vid årsskiftet 2006/2007 uppgick andelen valutarisk till 8 procent av portföljen
 
Fondens marknadsnoterade portfölj utvecklades något sämre än referensindex under 2006. Den aktiva avkastningen uppgick till – 0,2 procentenheter. Under de senaste fem åren har den aktiva förvaltningen i genomsnitt skapat ett mervärde på 0,3 procent per år.

 

Fullständig årsredovisning:
Årsredovisning för 2006 kan laddas ned här >>

För mer information kontakta:
Kerstin Hessius, VD, telefon: 08-555 17 100
Christina Kusoffsky Hillesöy, informationschef, telefon: 08-555 17 123, mobil: 0709-517 223, christina.hillesoy@ap3.se