Gå direkt till navigering

Solljus mellan träden i en skog

AP3s hållbarhetsarbete utgår från svenska statens värdegrund där demokrati, alla människors lika värde, den enskilda människans frihet, värdighet och en hållbar utveckling är centrala delar.

AP3 är en engagerad och aktiv ägare i de bolag som fonden investerar i. Redan 2006 undertecknade AP3 FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) vars innebörd innefattar integrering, dialog, samverkan och rapportering och inom flera områden har fonden kommit långt i det arbetet. 

En hållbar klimatstrategi

Ansvarsfulla investeringar

Som långsiktig ägare och förvaltare av svenskt pensionskapital har vi ett ansvar för att värdesäkra den allmänna pensionen för nuvarande och framtida pensionärer.

En hållbar strategi
Ägarstyrning

Engagemang skapar mervärde

Välskötta bolag leder på sikt till högre avkastning och lägre risk för investeraren. AP3 agerar utifrån principerna om engagemang, agerande och krav på förändring i syfte att göra skillnad.

Aktiv ägarstyrning