Gå direkt till navigering

Tredje AP-fonden röstar årligen på cirka 1 000 utländska bolagsstämmor. Fonden använder en extern part för det praktiska röstningsförfarandet och röstar skriftligt (proxyröstning) med hjälp av den elektroniska röstningsplattformen, baserad på fondens ägarpolicy. Här finner du dokument som anger hur fonden röstat i olika utländska bolag.

AP3 Global voting 2019-2020