Gå direkt till navigering

En viktig del i AP3s verksamhet är vårt hänsynstagande till miljön. Fondens direkta miljöpåverkan är relativt liten och omfattar framförallt tjänsteresor, energiförbrukning i form av uppvärmning och kylning av fondens kontorslokal samt fondens avfall. Fonden har sedan 2014 minskat sin miljöpåverkan på flera sätt, bland annat genom minskad energianvändning med 16 procent, minskat koldioxid-utsläpp från tjänsteresor med 21 procent samt minskad pappersförbrukning med 27 procent.

Tjänsteresor

Telefon- och videokonferenser används i allt större utsträckning som ett alternativ till tjänsteresor. Vid tjänsteresor eftersträvar AP3 att i första hand välja tåg om resan sker inom Sverige. De flesta tjänsteresor sker dock till utlandet med flyg. Fondens kontor ligger centralt beläget i Stockholm, vilket möjliggör effektivt resande med kommunala färdmedel istället för med bil. Möjlighet till tjänstebil finns inte på AP3.

Energieffektiv kontorslokal

AP3 bedriver sin verksamhet i en kontorsfastighet som är miljöcertifierad enligt LEEDs Platinumnivå. LEED är ett av världens ledande miljöcertifieringssystem av byggnader som bland annat bedömer energianvändning, inomhusklimat samt användning av återvunnet och närproducerat material. Fonden återvinner papper, elektronikavfall samt källsorterar kartong, metall, plast, batterier, glödlampor och hushållsavfall. 

AP3s miljöpåverkan

Miljödata       
Energianvändning inom
organisationen
2020201920192018201720162015
Energianvändning, totalt kwh941 40134 904134 904136 149141 420209 966210 291
Varav el, kwh50 46090 10490 10489 10992 835115 712116 589
Varav värme, kwh39 20039 20039 20040 32041 62560 03063 066
Varav kyla, kwh4 4805 6005 6006 7206 96034 22430 636
Direkta utsläpp av växthusgaser
Tjänsteresor, ton CO247,9118,8118,868,451,863,873,8
Antal bud, st13714514513350116114
Varav cykelbud inom Stockholm, st6896968545103104
Varav hybridbil inom Stockholm, st404949485910
Varav inrikes och utrikes bud med flyg, st2749
Total avfallsvikt
Pappersförbrukning, kg475,6865,5865,5687,5487,51 0001 213
Andel miljömärkt papper av
total pappersförbrukning, %
100100100100100100100
Återvunnet pappersavfall, kg7401 5551 5551 5404 4703 9954 777
Återvunnet elektronikavfall, kg0264264133 410312267