Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

En viktig del i AP3s verksamhet är vårt hänsynstagande till miljön. Fondens direkta miljöpåverkan är relativt liten och omfattar framförallt tjänsteresor, energiförbrukning i form av uppvärmning och kylning av fondens kontorslokal samt fondens avfall. Fonden har sedan 2014 minskat sin miljöpåverkan på flera sätt, bland annat genom minskad energianvändning med 16 procent, minskat koldioxid-utsläpp från tjänsteresor med 21 procent samt minskad pappersförbrukning med 27procent.

Tjänsteresor

Vid tjänsteresor eftersträvar AP3 att i första hand välja tåg om resan sker inom Sverige. De flesta tjänsteresor sker dock till utlandet med flyg. Telefon- och videokonferenser används i allt större utsträckning som ett alternativ till tjänsteresor. Fondens kontor ligger centralt beläget i Stockholm, vilket möjliggör effektivt resande med kommunala färdmedel istället för med bil. Möjlighet till tjänstebil finns inte på fonden.

Energieffektiv kontorslokal

AP3 bedriver sin verksamhet i en kontorsfastighet som är miljöcertifierad enligt LEEDs Platinumnivå. LEED är ett av världens ledande miljöcertifieringssystem av byggnader som bland annat bedömer energianvändning, inomhusklimat samt användning av återvunnet och närproducerat material. Fonden återvinner papper, elektronikavfall samt källsorterar kartong, metall, plast, batterier, glödlampor och hushållsavfall. 

AP3s miljöpåverkan

Miljödata     
Energianvändning inom organisationen20182017201620152014
Energianvändning, totalt kwh136 149141 420209 966210 291248 865
Varav el, kwh89 10992 835115 712116 589117 213
Varav värme, kwh40 32041 62560 03063 06670 794
Varav kyla, kwh6 7206 96034 22430 63660 858
Direkta utsläpp av växthusgaser
Tjänsteresor, ton CO268,451,863,873,881,1
Antal bud, st13350116114116
Varav cykelbud inom Stockholm, st854510310497
Varav hybridbil inom Stockholm, st48591019
Total avfallsvikt
Pappersförbrukning, kg687,5487,51 0001 2131 368
Andel miljömärkt papper av total pappersförbrukning, %100100100100100
Återvunnet pappersavfall, kg1 5404 4703 9954 7776 420
Återvunnet elektronikavfall, kg133 410312267192