Gå direkt till navigering

Samarbete för dialog och påverkan 

AP-fondernas Etikråd är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna.

Etikrådets uppdrag är att påverka bolag att arbeta strukturerat och systematiskt med hållbarhetsfrågor samt att bli mer transparenta när det kommer till att agera ansvarsfullt.

Sedan 2007 samordnar AP-fonderna arbetet med miljö och etikfrågor via det gemensamma Etikrådet. Etikrådet ser som sin uppgift att verka för att bolag hanterar, utifrån den verksamhet de bedriver, relevanta hållbarhetsaspekter, att de har ändamålsenliga riktlinjer samt att de har styr- och uppföljningssystem som möjliggör att verksamheten bedrivs på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Det gör Etikrådet genom att driva och delta i förebyggande initiativ, genom att verka för en positiv förändring i ett antal bolag som kopplas till kränkningar av internationella konventioner avseende miljö och mänskliga rättigheter.

Etikrådet består av två ordinarie representanter från varje AP-fond. Ordförandeposten har en av AP-fonderna i taget under ett år.

Viktigaste fördelarna med Etikrådet

  • Ökar möjligheten att påverka
    De fyra fondernas samlade kapital ökar möjligheten att påverka ett bolag jämfört med enskilda insatser.
  • Attraktiv samarbetspartner
    Etikrådet är en attraktiv samarbetspartner för andra internationella investerare med en liknande agenda för miljö- och etikhänsyn, vilket ytterligare ökar möjligheterna att påverka bolag till positiv förändring.
  • Tids- och kostnadseffektivt
    Samarbetet i Etikrådet innebär att AP-fondernas arbete blir mer tids- och kostnadseffektivt. Den ökade effektiviteten tar sig bland annat uttryck i fler bolagsdialoger och internationella investerarinitiativ.

Läs Etikrådets årsrapporter på Etikrådets hemsida.

Positioner

Vissa typer av investeringar är generellt omdiskuterade. På Ställningstaganden på Etikrådets hemsida redovisas synen på några omdiskuterade produkter, tjänster och områden.