Gå direkt till navigering

AP3 fortsätter att utveckla och driva hållbarhetsarbetet såväl internt som externt. Tydliga och konkreta mål som kontinuerligt följs upp ligger i linje med fondens långsiktiga strategi. För perioden 2019-2025 har fonden satt upp tre nya mål som bygger på tidigare ambitioner inom klimatområdet.

 

 1. AP3s tillgångsportfölj ska fortsätta att bidra till minskad risk för global uppvärmning.
 • AP3 fortsätter att mäta och redovisar CO2-avtrycket.
 • AP3 genomför scenariobaserad analys av klimatrelaterade risker och möjligheter i portföljen.
 • AP3 ska ytterligare halvera fondens CO2-avtryck, främst genom att påverka bolagen att minska sin egen klimatpåverkan.
 1. AP3s hållbarhetsinvesteringar ska fördubblas fram till och med 2025.
 • Investeringar i gröna obligationer ska fördubblas och öka till 30 miljarder kronor.
 • Övriga hållbarhetsinvesteringar ska öka och fördubblas till 25 miljarder kronor.
 1. AP3s direktägda onoterade bolag ska vara ledande inom hållbarhet.
 • AP3 fortsätter arbeta för att fondens direktägda onoterade fastighets- och infrastrukturbolag ska vara ledande inom hållbarhet. Målet innebär ett ökat fokus på såväl hållbar produktion som byggnation.

 

2018 års hållbarhetsmål uppnådda

2015 höjde AP3 ambitionsnivån för fondens hållbarhetsarbete genom att sätta upp konkreta mål med fokus på klimatområdet. Målen har hjälpt till att driva det interna hållbarhetsarbetet men även bidragit till att skapa externt förtroende för det hållbarhetsarbete fonden bedriver. Hit räknas exempelvis strategiska hållbarhetsinvesteringar och gröna obligationer.

Dessa fyra mål var uppfyllda i slutet på 2018:

 1. Halverat CO2-avtryck
 2. Fördubblade strategiska hållbarhetsinvesteringar
 3. Tredubblade gröna obligationer
 4. Arbetade för gröna fastigheter