Gå direkt till navigering

AP-fonderna bidrog positivt till pensionssystemet 2007

Försäkringskassan sammanställer årligen pensionssystemets tillgångar och skulder. AP3 utgör tillsammans med AP1, AP2, AP4 och AP6 buffertfonder och tillsammans stod buffertfonderna för 12,8% av tillgångarna i pensionssystemet.

I årets rapport som Försäkringskassan har publicerat framgår att:

  • Pensionssystemet samlade överskott är fortsatt positivt med 18 miljarder kronor. Resultatet för år 2007 var dock minus 82 miljarder kronor.
  • Balanstalet som påverkar hur mycket pensionerna räknas upp 2009 är 1,0026.

De viktigaste faktorerna bakom 2007 års resultat är:

  • Sysselsättningen har ökat, vilket har ökat avgiftstillgången.
  • Avkastningen på AP-fonderna har bidragit positivt till resultatet.
  • Ökning av genomsnittsinkomsten som påverkar pensionsskulden har varit snabbare än ökningen i avgiftssumman som påverkar tillgångarna. 
  • Lägre avgiftsinbetalningar från staten för personer med sjuk- och aktivitetsersättning.
  • Kortare så kallad omsättningstid, d v s varje krona finns kortare tid i systemet, minskar avgiftstillgången.
  • Medellivslängden har också ökat vilket ökar pensionsskulden.