Gå direkt till navigering

AP-fonderna bidrog positivt till pensionssystemets resultat 2006

Försäkringskassan har publicerat pensionssystemets resultat- och balansräkning för 2006. AP3 utgör tillsammans med AP1, AP2, AP4 och AP6 buffertfonder inom pensionssystemet. AP-fondernas goda resultat för 2006 innebär att AP-fondernas andel av pensionssystemets tillgångar har ökat och motsvarar 12,6 procent av de totala tillgångarna.

AP-fondernas tillgångar ökade med sammanlagt 89 miljarder kronor och uppgick till 858 miljarder kronor vid utgången av 2006. Avkastningen svarade för 83 miljarder kronor.

Balanstalet, som påverkar hur mycket pensionerna räknas upp 2008, ökade från 1,0044 till 1,0149.

Pensionssystemets årsredovisning kan laddas ned från www.forsakringskassan.se