Gå direkt till navigering

AP-fonderna skapade positivt resultat i pensionssystemet 2005

Försäkringskassan har publicerat pensionssystemets resultat- och balansräkning för 2005. AP-fonderna är buffertfonder inom pensionssystemet.

  • AP-fondernas goda resultat för 2005 innebär att AP-fondernas andel av pensionssystemets tillgångar har ökat och nu motsvarar närmare 12 procent av de totala tillgångarna.
  • AP-fonderna ökade med sammanlagt 123 miljarder kronor eller 19 procent.
  • Avkastningen svarade för drygt 114 miljarder kronor.
  • Balanstalet, som påverkar hur mycket pensionerna räknas upp 2007, ökade från 1,0014 till 1,0044.