Gå direkt till navigering

AP3 anställer Elena Westerdahl till Portföljstrategi

AP3 har anställt Elena Westerdahl som Senior Kvantitativ analytiker till AP3, Portföljstrategi. Elena kommer närmast från Nordea där hon bland annat varit Chief Analyst inom Group Treasury ALM, Risk Analytics och på Nordeas Markets gentemot institutionella kunder sedan 2005. Tidigare har Elena varit risk management konsult på Oliver Wyman och värderingsexpert på KPMG Corporate Finance. 

 

För eventuella frågor kontakta:

Lars Sundberg, Chef Portföljstrategi 08 555 17 164 lars.sundberg@ap3.se

Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation 08 555 17 123 lil.lindgren@ap3.se

 

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta sitt fondkapital till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. Fondkapitalet är placerat i en globalt väldiversifierad portfölj bestående av aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar som bland annat inkluderar fastigheter, infrastruktur och absolutavkastande strategier. AP3s fondkapital per den 30 juni 2018 uppgick till 353,1 miljarder kronor. AP3 är en liten och familjär organisation med 57 anställda.