Gå direkt till navigering

AP3 anställer Gunnar Blix som senior svensk aktieförvaltare

AP3 har anställt Gunnar Blix som senior svenska aktieförvaltare. Gunnar har under en mycket lång tid jobbat med Skandia Livs svenska aktieportfölj dels som anställd i Skandia och dels på Den Norske Bank. Han tillträder tjänsten den 14 oktober.

 

För eventuellt ytterligare information kontakta:
Hans Ericsson, Head of Beta Asset Management AP3, hans.ericsson@ap3.se 

Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation, 08-555 17 123 eller lil.lindgren@ap3.se

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder med uppdrag att förvalta buffertkapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet till största möjliga nytta för pensionssystemet. Fondkapitalet uppgick per den 30 juni 2016 till 304 miljarder kronor. Sedan nuvarande pensionssystem grundades 2001 har fonden täckt underskott i systemet med 20 miljarder kronor. Vid starten hade fonden ett kapital på 134 miljarder kronor. Sedan 2001 har fondens totalavkastning i snitt uppgått till 5,4 procent per år medan inkomstindex, vilket pensionerna skrivs upp med, har stigit med 2,8 procent per år.