Gå direkt till navigering

AP3 anställer Maria Björklund till Alternativa Investeringar

AP3 har anställt Maria Björklund till tjänsten som Senior Portföljförvaltare Alternativa Investeringar. Maria kommer närmast från AMF där hon jobbat som Portfolio Manager Alternativa Investeringar sedan 2015 och dessförinnan på Postens Pensionsstiftelse som Portfolio Manager inom bland annat Private Equity, Fastigheter, Infrastruktur och Obligationer. Maria tillträder tjänsten i september. 

För eventuella frågor kontakta:

Bengt Hellström, Chef Alternativa investeringar 08 555 17 145 bengt.hellstrom@ap3.se

Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation 08 555 17 123 lil.lindgren@ap3.se

 

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta sitt fondkapital till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. Fondkapitalet är placerat i en globalt väldiversifierad portfölj bestående av aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar som bland annat inkluderar fastigheter, infrastruktur och absolutavkastande strategier. AP3s fondkapital per den 31 december 2017 uppgick till 345,2 miljarder kronor. AP3 är en liten och familjär organisation med 57 anställda.