Gå direkt till navigering

AP3 delfinansierar Amnesty Business Groups företagsbarometer

Resultatet av undersökningen publicerades 9 mars 2006.

Syftet med undersökningen var att undersöka hur svenska bolag hanterar risk relaterad till mänskliga rättigheter. Undersökningen genomfördes av Amnesty Business Group tillsammans med AP3, Fjärde AP-fonden, Ethix SRI-Advisors och Kyrkofonden inom Svenska Kyrkan.