Gå direkt till navigering

AP3 delfinansierar Amnesty Business Groups undersökning

 AP3 delfinansierar för tredje året i rad den undersökning som Amnesty Business Group gör rörande svenska bolags riskhantering. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur företaget uppfattar sin riskexponering och hur väl rustade de är att möta risken att kränka mänskliga rättigheter.

Svarsfrekvensen i årets undersökning var hög, 89%, och omfattade 127 börsnoterade bolag.

Nedan kan du läsa det pressmeddelande som Amnesty publicerade idag rörande undersökningen:

 

 

MEDARBETARMAKT SÄTTER PRESS PÅ FÖRETAGEN

-krav från medarbetare när det gäller mänskliga rättigheter får gehör.
 
Sex av tio svenska storföretag granskar inte om de riskerar att kränka mänskliga rättigheter, trots det låga antalet tror sig nio av tio veta att de är utsatta för obefintlig eller liten risk att kränka mänskliga rättigheter. Det framgår av en omfattande studie som Amnesty Business Group har låtit genomföra. Samtidigt sker en kraftig ökning av medarbetarnas krav på företagen på arbetet med mänskliga rättigheter.

* Amnesty Business Survey visar att hoppet om stora framsteg inom mänskliga rättigheter i svenskt näringsliv nu ligger hos medarbetarna. Medarbetare av idag ställer krav på sina arbetsgivare. Och arbetsgivarna lyssnar. Det är det vi kallar medarbetarmakt, säger Filippa Bergin på Amnesty Business Group.
 
För företagen är medarbetarnas åsikt om mänskliga rättigheter viktigare än både kunders och finansmarknadens bedömning. Detta gäller framför allt i IT/Telekomsektorn trots denna bransch relativt sett dåliga hantering av förebyggande arbete för mänskliga rättigheter.
 
När företagen själva rankar vinsterna med att arbeta aktivt med mänskliga rättigheter är det just självkänsla hos anställda (54%) och attraktivt på arbetsmarknaden (46%) som båda hamnar i topp i årets undersökning.
 
Sex av tio svenska företag granskar inte om de riskerar att kränka mänskliga rättigheter.
 
Trots det uppger hela nio av 10 att risken är liten eller obefintlig. Råvaru- respektive IT- och telekombranschen utmärker sig i negativ bemärkelse då hela 80 procent av dem inte genomför riskanalyser. Båda dessa branscher verkar i länder där kränkningar av mänskliga rättigheter är systematiska, och de har sämst beredskap för att hantera den risken.
 
* Risken försvinner inte för att företag väljer att stoppa huvudet i sanden. De bolag som inte integrerar mänskliga rättigheter i sin övergripande riskanalys riskerar att drabbas av stora och oförutsedda kostnader framöver. Kostnader som inte kommer att gynna deras aktiekurs, säger Emma Ihre, ansvarig för företagsdialog på Ethix SRI Advisors
 
Svenska bolag bättre på information och utbildning om mänskliga rättigheter.
 
En positiv utveckling är att åtta av tio företag utbildar sina anställda i mänskliga rättigheter. Ett annat exempel är att vissa företag i undersökningen avtalsvägen reglerar detta med leverantörer.
 
* Utbildning i mänskliga rättigheter är viktigt i bolagen, men det är ett långsiktigt arbete som måste kompletteras med riskanalyser, uppförandekoder och kontrollssystem, säger Christina Kusoffsky Hillesöy, informationschef på Tredje AP-fonden.